Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 183

Hide thumbs

Advertisement

Обслуговування
та ремонт
• Якщо в роботі приладу виникли будь-
які неполадки, перед зверненням
до служби підтримки прочитайте
розділ «Усунення несправностей» в
цьому посібнику або зайдіть на сайт
www.kenwoodworld.com.
• Пам'ятайте, що на прилад
поширюється гарантія, що відповідає
всім законним положенням щодо
існуючої гарантії та прав споживача в
тій країні, де прилад був придбаний.
• При виникненні несправності в
роботі приладу Kenwood або при
виявленні будь-яких дефектів, будь
ласка, надішліть або принесіть
прилад в авторизований сервісний
центр KENWOOD. Актуальні
контактні дані сервісних центрів
KENWOOD ви знайдете на сайті
www.kenwoodworld.com або на сайті
для вашої країни.
• Спроектовано та розроблено
компанією Kenwood, Сполучене
Королівство.
• Зроблено в Китаї.
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО
НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ
ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТОВОЮ ПРО
УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА
ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ
(WEEE)
Після закінчення терміну експлуатації
не викидайте цей прилад з іншими
побутовими відходами.
Віднесіть прилад до місцевого
спеціального авторизованого центру
збирання відходів або до дилера, який
може надати такі послуги.
Відокремлена утилізація побутових
приладів дозволяє уникнути
можливих негативних наслідків
для навколишнього середовища та
здоров'я людини, які виникають у разі
неправильної утилізації, а також надає
можливість переробити матеріали, з
яких було виготовлено даний прилад,
що, в свою чергу, зберігає енергію та
інші важливі ресурси. Про необхідність
відокремленої утилізації побутових
приладів наraдyє спеціальна позначка
на продукті у вигляді перекресленого
смітнику на колесах.
179

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl