Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 102

Hide thumbs

Advertisement

Service og kundetjeneste
• Hvis du har problemer med å
bruke apparatet ditt, må du sjekke
«feilsøkingsveiledningen» i håndboken
eller gå til www.kenwoodworld.com før
du kontakter oss for hjelp.
• Vennligst merk at produktet ditt dekkes
av en garanti som overholder alle
lovforskrifter angående eksisterende
garanti- og forbrukerrettigheter i landet
der produktet ble kjøpt.
• Hvis Kenwood-produktet ditt har
funksjonssvikt eller du finner defekter
på det, må du sende eller ta det
med til et autorisert KENWOOD-
servicesenter. Du finner oppdatert
informasjon om hvor ditt nærmeste
autoriserte KENWOOD-servicesenter
er, på www.kenwoodworld.com eller på
nettstedet for landet ditt.
• Designet og utviklet av Kenwood i
Storbritannia.
• Laget i Kina.
VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT
KASTING AV PRODUKTET I HENHOLD
TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK
OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM
AVFALL (WEEE)
På slutten av levetiden må ikke produktet
kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en forhandler
som tilbyr tjenesten. Ved å avhende
husholdningsapparater separat unngås
mulige negative konsekvenser for miljø
og helse som oppstår som en følge av
feil avhending, og gjør at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed blir
det betydelige besparelser på energi og
ressurser. Som en påminnelse om behovet
for å kaste husholdningsapparater separat,
er produktet merket med en søppelkasse
med kryss over.
98

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl