Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 112

Hide thumbs

Advertisement

Ongelmanratkaisuohje
Ongelma
K-vatkain tai vispilä osuu
kulhon pohjaan tai ei ulotu
pohjalla sijaitseviin aineosiin.
Varustetta ei voi kiinnittää
hitaan nopeuden aukkoon.
Kun yleiskoneen pistoke
työnnetään pistorasiaan,
valmiustilan merkkivalo
vilkkuu.
Yleiskone pysähtyy käytön
aikana. Valmiustilan
merkkivalo vilkkuu nopeasti. lauennut.
Syy
Työvälineen korkeus on
väärä. Sitä on säädettävä. kiintoavaimen avulla. Lisätietoja on
Tarkista, että varuste on
yhteensopiva laitteen
kanssa. Tähän aukkoon
on kiinnitettävä
Twist-liitosjärjestelmään
kuuluva varuste, jonka
malli on KAX
.
Nopeudensäädin ei ole
O-asennossa.
Sekoitinpää on nostettu
ylös tai sitä ei ole lukittu
kunnolla ala-asentoon.
Ylikuormitus- tai
ylikuumenemissuojaus on
Enimmäiskapasiteetti on
ylitetty.
108
Ratkaisu
Säädä korkeutta oikean kokoisen
Työvälineen säätäminen
-kohdassa.
Tähän paikkaan mahtuu vain KAX-
tunnuksella varustettu Twist-
liitosjärjestelmään kuuluva varuste
.
Bar-liitosjärjestelmään
kuuluvat varusteet voidaan
yhdistää yleiskoneen Twist-
liitäntään KAT002ME-sovittimen
avulla.
Lisätietoja on osoitteessa
www.kenwoodworld.com/twist
Käännä nopeudensäädin
O-asentoon.
Tarkista, että yleiskoneen pää on
lukittu kunnolla ala-asentoon.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Tarkista, ettei yleiskonetta
ylikuormiteta ja että siinä ei ole
toimintaa haittaavia esteitä.
Käännä nopeudenvalitsin O-
kohtaan ja käynnistä yleiskone
uudelleen.
Jos laite ei käynnisty, poista
aineosia kuormituksen
vähentämiseksi ja käynnistä laite
uudelleen.
Jos ongelma ei ratkea, irrota
pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä 15 minuuttia.
Työnnä pistoke pistorasiaan ja
valitse toinen nopeus.
Jos laite ei käynnisty näistä
toimista huolimatta, kysy neuvoa
asiakaspalvelusta.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl