Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 91

Hide thumbs

Advertisement

Verktyg
K-spade
Visp
Degkrok
Montera och använd stänkskyddet
1 Fäll upp blandarhuvudet tills den går i
låsläge.
2 Sätt skålen på basen.
3 Tryck fast stänkskyddet på undersidan
av blandarhuvudet
plats ordentligt. Gångjärnsdelen ska sitta
som visas på bilden.
4 För in önskat verktyg.
Justering av verktyg
K-spade & visp
Verktygen är inställda till rätt höjd för skålen
i fabriken och ska inte behöva justeras.
Men skulle du vilja anpassa verktygen
behöver du en skruvnyckel i lämplig storlek.
Modell KVC51 = 15 mm
Modell KVL61 = 19 mm
Recept/process
Vispa smör/margarin
och ägg poröst
Vispa ner ägg i kaksmeter
Vända in mjöl, frukt osv
Kaksmeter där allt blandas
samtidigt
Smördeg & småkakor – matfett
knådas in i mjöl
Kristyr
Potatismos
Äggvitor
Sockerkaka utan bakfett
Vispgrädde
För jäsdegar
så det kommer på
8
Rekommenderad hastighet
Starta på "Min" och öka
stegvis till "Max"
"4" till "Max"
"Fold" till "1"
Starta på "Min" och öka
stegvis till "Max"
"Min" till "2"
"Min" till "1"
Starta på "Min" och öka
stegvis till "Max"
Höj stegvis till "Max"
"Min"-hastighet i 45–60
sekunder
Öka sedan till hastighet "1" i
cirka 3–4 minuter.
Knåda igen på hastighet "1"
5 Sänk blandarhuvudet.
• Under bearbetningen kan ingredienser
tillsättas genom den gångjärnsförsedda
delen av stänkskyddet
• Stänkskyddet behöver inte tas bort för
byte av verktyg.
6 Ta bort stänkskyddet genom att höja
blandarhuvudet och trycka ner det.
Följ sedan nedanstående instruktioner:
1 Dra ur apparatens stickkontakt.
2 Fäll upp blandarhuvudet och montera
vispen eller spaden.
3 Sänk blandarhuvudet. Om avståndet
behöver justeras fäller du upp
blandarhuvudet och tar av redskapet.
Vispen och k-spaden ska nästan vidröra
botten av skålen
87
.
9
.
bk

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl