Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 132

Hide thumbs

Advertisement

Průvodce odstraňováním problémů
Problém
Šlehací metla nebo
K-metla naráží do dna
mísy nebo nedosáhne na
ingredience na dně mísy.
Nástavce do výstupu pro
nízkou rychlost nelze
nasadit.
Při prvním zapojení
kuchyňského robotu bliká
světelný indikátor
připravenosti robotu.
Kuchyňský robot se
během provozu zastaví.
Světelný indikátor
připravenosti robotu rychle maximální množství.
bliká.
Příčina
Nástroj má nesprávnou
výšku a je potřeba jej
nastavit.
Zkontrolujte, zda je
nástavec kompatibilní s
vaším modelem. Je
vyžadován systém
připojení Twist (model
KAX)
Ovladač rychlosti není ve Zkontrolujte ovladač rychlosti a
vypnuté poloze ‚O'.
Hlavice mixéru je ve
zvednuté poloze nebo
není v dolní poloze
správně zajištěna.
Aktivovala se ochrana
proti přetížení nebo
přehřátí. Bylo překročeno přetížení.
128
Řešení
Upravte výšku pomocí vhodného
klíče – viz část „Nastavení
nástrojů".
Aby šel nástavec nasadit do
výstupu, musí mít systém
připojení KAX Twist
Pokud vlastníte nástavce se
systémem připojení Bar
pak pro jejich připojení k systému
Twist na vašem kuchyňském
robotu musíte použít adaptér
KAT002ME.
Další informace najdete na
stránce
www.kenwoodworld.com/twist
nastavte jej do polohy ‚O'.
Zkontrolujte, zda je hlavice
kuchyňského robotu správně
zajištěna v dolní poloze.
Odpojte ze zásuvky a zkontrolujte
případné překážky nebo příčinu
Ovladač rychlosti otočte do
vypnuté polohy „O" a znovu
spusťte.
Pokud robot nefunguje, vyjměte
část ingrediencí, abyste snížili
zátěž, a znovu spusťte.
Pokud ani tohle problém
nevyřeší, odpojte ze zásuvky a
nechte 15 minut stát. Zapojte do
zásuvky a znovu zvolte rychlost.
Pokud se přístroj podle výše
popsaného postupu znovu
nespustí, kontaktujte oddělení
pro péči o zákazníky.
.
,

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl