Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 162

Hide thumbs

Advertisement

σέρβις και
εξυπηρέτηση
πελατών
• Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με
τη λειτουργία της συσκευής σας,
προτού ζητήσετε βοήθεια ανατρέξτε
στην ενότητα «οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων» του βιβλίου οδηγιών ή
επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.kenwoodworld.com.
• Έχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται
από εγγύηση, η οποία είναι σύμφωνη
με όλες τις νομικές διατάξεις που
αφορούν τυχόν υφιστάμενη εγγύηση
και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα
στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
• Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε
αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε
τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή
παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις της KENWOOD. Για
ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με
το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις της KENWOOD,
επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.kenwoodworld.com ή τη
διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά
συγκεκριμένα τη χώρα σας.
• Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την
Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
• Κατασκευάστηκε στην Κίνα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (AHHE)
Σто тέλоς тης ωφέλιμης ζωής тоυ, то
πρоϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα
αστικά απορρίμματα.
Пρέπει να απορριφθεί σε ειδικά
κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής
απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές
αρχές ή στους φορείς που παρέχουν
αυτήν την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη
μιας οικιακής ηλεκρικής συσκευής
επιτρέπει την αποφυγή πιθανών
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον
και την υγεία από την ακατάλληλη
απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση
των υλικών από τα οποία αποτελείται
ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
Για την επισήμανση της υποχρεωτικής
χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα
του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου
απορριμμάτων.
158

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl