Download  Print this page

Nastavení časovače; Používání Funkce Zapnutí - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Note
• V režimu spánku se na displeji přístroje
na jednu minutu zobrazí symbol „SL".
Poté všechna světla zhasnou a displej
ztmavne a bude ukazovat symbol „ ".
• Světla můžete zapnout ručně
stisknutím tlačítka
Manuální
Opakovaným stisknutím tlačítka
rychlosti ventilátoru
požadovanou rychlost ventilátoru
(obr. p).
Turbo (t)
V režimu turbo pracuje přístroj na
nejvyšší rychlost.
Stisknutím tlačítka rychlosti
ventilátoru
(obr. o).
Nastavení časovače
Note
• Funkce časovače je dostupná pouze
u modelu AC2887.
Pomocí časovače můžete nechat
přístroj spuštěný po stanovený počet
hodin. Po uplynutí nastaveného času se
přístroj automaticky vypne.
Opakovaným stisknutím tlačítka
časovače
zvolte počet hodin, kdy
má být přístroj spuštěný (obr. q).
" Časovač nabízí dobu od 1 do
12 hodin.
Chcete-li časovač deaktivovat, stiskněte
opakovaně tlačítko časovače
se na displeji nezobrazí symbol „--".
CS
24
.
vyberte
vyberte režim turbo (t)
, dokud
Note
• Pokud jste již časovač jednou nastavili,
při jeho příštím použití se spustí
s předchozím nastavením času.
Používání funkce
zapnutí/vypnutí
osvětlení
Note
• Funkce ztlumení osvětlení je dostupná
pouze u modelu AC2887.
Pomocí tlačítka ztlumení osvětlení
můžete v případě potřeby zapnout
nebo vypnout kontrolku kvality
vzduchu, displej a kontrolky funkcí.
1
Jedním stisknutím tlačítka ztlumení
osvětlení
se ztmaví kontrolka
kvality vzduchu.
2
Opětovným stisknutím tlačítka
ztlumení osvětlení
kvality vzduchu vypne. Displej
a indikátory funkcí budou dále svítit,
ale světla budou ztmavena a na
displeji se zobrazí symbol „ ".
3
Po třetím stisknutí tlačítka ztlumení
osvětlení
se znovu rozsvítí
všechna světla.
se kontrolka

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: