Download  Print this page

Czynności Wstępne; Montaż Ltrów - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

3 Czynności
wstępne
Montaż ltrów
Uwaga
• Przed przystąpieniem do montażu
ltrów sprawdź, czy oczyszczacz
powietrza jest odłączony od gniazdka
elektrycznego.
• Filtr powinien być zwrócony stroną
z uchwytem do Ciebie.
1
Usuń wszystkie elementy
opakowania ltrów oczyszczających
powietrze (rys.
c).
2
Pociągnij dolną część panelu
przedniego, aby zdjąć go
z urządzenia (rys. d).
3
Dociśnij dwa zaciski i pociągnij ltr
wstępny do siebie (rys. e).
4
Włóż odpakowane ltry
oczyszczające powietrze
z powrotem do urządzenia (rys. f).
5
Zamocuj ltr wstępny z powrotem w
urządzeniu (rys. g).
Uwaga
• Strona z dwoma zaciskami powinna
być zwrócona w Twoim kierunku, a
wszystkie haczyki ltra wstępnego
powinny być odpowiednio
przyczepione do oczyszczacza.
6
Zamocuj ltr wstępny z powrotem,
dociskając górną część panelu
przedniego do górnej części
oczyszczacza powietrza (1).
Następnie delikatnie dociśnij
panel do obudowy oczyszczacza
powietrza (2) (rys. h).
7
Po zamontowaniu ltrów dokładnie
umyj ręce.
PL
55

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: