Download  Print this page

Hibaelhárítás - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

7
Hibaelhárítás
Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban
felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja
elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz.
Probléma
A készülék
csatlakozik az
elektromos
hálózathoz,
mégsem működik.
A készülék
bekapcsolt
állapotban sem
működik.
A készülék
véletlenül
kikapcsol.
A
levegőkimenetből
távozó légáram
jelentősen
gyengébb, mint
korábban.
A levegőminőség
nem javul, pedig
a készülék hosszú
ideje működésben
van.
A levegőminőség
jelzőfénye mindig
ugyanolyan színű
marad.
Lehetséges megoldás
A szűrőcsere kódja látható a kijelzőn, Ön azonban nem
cserélte ki a megfelelő szűrőt. A készülék zárolja magát,
ha továbbra is a lejárt szűrőt használja. Ebben az esetben
cserélje ki a szűrőt, és nullázza le a szűrő élettartam-
számlálóját.
A szűrőcsere kódja továbbra is megjelenik, Ön azonban
nem cserélte ki a megfelelő szűrőt, ezért a készülék zárolta
magát. Ebben az esetben cserélje ki a szűrőt, és nullázza le
a szűrő élettartam-számlálóját.
A készülék automatikusan újraindul, és bekapcsolást
követően az előző módra vált.
Az előszűrő szennyezett. Tisztítsa meg az előszűrőt (lásd a
„Tisztítás" c. fejezetet).
Az egyik szűrő nincs behelyezve a készülékbe. Ellenőrizze,
hogy minden szűrő megfelelően be van-e helyezve, a
következő sorrendben, a legbelső szűrőtől kezdve:
1) NanoProtect 3-as sorozatú szűrő; 2) előszűrő.
Nedves a levegőminőség-érzékelő. A helyiségben magas a
páratartalom, ami páralecsapódást idéz elő. Ügyeljen arra,
hogy a levegőminőség-érzékelő tiszta és száraz legyen
(lásd a „Tisztítás" című fejezetet).
A levegőminőség-érzékelő szennyezett. Tisztítsa meg a
levegőminőség-érzékelőt (lásd a „Tisztítás" című fejezetet).
HU
45

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: