Download  Print this page

Puri Catorul De Aer; Prezentarea Generală A Produsului ( G. A) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Dacă trebuie să mu i
aparatul, mai întâi
deconectează-l de la
sursa de alimentare.
Nu deplasa aparatul
trăgând de cablul său de
alimentare electrică.
Cură ă- i întotdeauna
mâinile după schimbarea
ltrelor.
2 Purificatorul de
aer
Felicitări pentru achizi ie şi bun venit la
Philips!
Pentru a bene cia pe deplin de
asisten a oferită de Philips, înregistra i-
vă produsul la www.philips.com/
welcome.
Prezentarea generală a
produsului ( g. a)
A
Panou de control
Indicator luminos pentru calitatea
B
aerului
C
Senzori de calitate a aerului
Filtru NanoProtect Seria 3
D
(FY2422)*
E
Filtru NanoProtect AC (FY2420)*
F
Pre ltrul
G
Panou frontal
* Denumit în continuare ltru de
puri care a aerului
RO
71

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: