Download  Print this page

Advertisement

warunkiem, że będą
one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane
na temat korzystania
z tego urządzenia w
bezpieczny sposób oraz
zostaną poinformowane
o potencjalnych
zagrożeniach. Dzieci
nie mogą bawić się
urządzeniem. Dzieci
chcące pomóc w
czyszczeniu i obsłudze
urządzenia zawsze
powinny to robić pod
nadzorem dorosłych.
Nie kładź żadnych
przedmiotów przy wlocie
i wylocie powietrza, aby
nie blokować przepływu
powietrza.
Upewnij się, że ciała obce
nie wpadną do urządzenia
przez wylot powietrza.
Uwaga
To urządzenie nie
zapewnia odpowiedniej
wentylacji i nie nadaje
się do użytku w
często odkurzanych
pomieszczeniach ani
pomieszczeniach
z wyciągiem lub
wentylatorem kuchennym.
Jeśli gniazdko elektryczne,
z którego zasilane jest
urządzenie, jest źle
podłączone, wtyczka
może się nagrzewać.
Sprawdź, czy podłączasz
urządzenie do prawidłowo
zainstalowanego
gniazdka.
Zawsze ustawiaj
urządzenie i korzystaj z
niego na suchej, stabilnej,
równej i poziomej
powierzchni.
Ustaw urządzenie tak,
aby z tyłu i po obu
jego stronach było
przynajmniej 20 cm
wolnej przestrzeni, a
nad urządzeniem 30 cm
przestrzeni.
Nie stawiaj żadnych
przedmiotów na
urządzeniu.
PL
51

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: