Download  Print this page

Ustawianie Zegara Programowanego; Korzystanie Z Funkcji Włączania/wyłączania światła - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Ustawianie zegara
programowanego
Uwaga
• Funkcja zegara programowanego jest
dostępna wyłącznie w modelu AC2887.
Zegar umożliwia ustawienie liczby
godzin pracy urządzenia. Po upływie
ustawionego czasu urządzenie
automatycznie wyłączy się.
Dotknij kilkakrotnie przycisku zegara
, aby wybrać liczbę godzin pracy
urządzenia (rys. q).
" Zegar można ustawić w zakresie
od 1 do 12 godzin.
Aby wyłączyć zegar, dotknij kilkakrotnie
przycisku
, aż na wyświetlaczu pojawi
się oznaczenie „--".
Uwaga
• Jeśli zegar został skon gurowany, przy
kolejnym użyciu rozpocznie on pracę
z wcześniejszymi ustawieniami czasu.
PL
58
Korzystanie z funkcji
włączania/wyłączania
światła
Uwaga
• Funkcja przyciemniania światła jest
dostępna wyłącznie w modelu AC2887.
Za pomocą przycisku przyciemniania
można w razie potrzeby włączać lub
wyłączać wskaźnik jakości powietrza
oraz wskaźniki funkcji.
1
Po jednokrotnym dotknięciu
przycisku przyciemniania
wskaźnik jakości powietrza zostanie
wygaszony.
2
Po ponownym dotknięciu przycisku
przyciemniania
powietrza się wyłączy. Wyświetlacz
oraz wskaźniki funkcji pozostaną
włączone, ale ich światło będzie
przyciemnione, a na wyświetlaczu
pojawi się oznaczenie „ ".
3
Po dotknięciu przycisku
przyciemniania
wszystkie wskaźniki znowu
zaświecą.
wskaźnik jakości
po raz trzeci

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: