Download  Print this page

Czyszczenie; Harmonogram Czyszczenia; Czyszczenie Obudowy Urządzenia; Czyszczenie Czujnika Jakości Powietrza - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

5 Czyszczenie

Uwaga
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
oczyszczacza powietrza zawsze należy
go wyłączyć i odłączyć od gniazdka
elektrycznego.
• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w
wodzie ani innym płynie.
• Do czyszczenia urządzenia nie używaj
ściernych, żrących ani łatwopalnych
środków czyszczących.
• Do mycia nadaje się tylko ltr wstępny.
Filtra oczyszczającego powietrze nie
można myć ani odkurzać.
Harmonogram
czyszczenia
Częstotliwość
W zależności od
potrzeb
Kiedy na
ekranie zostanie
wyświetlony kod
F0
Co dwa miesiące
Metoda
czyszczenia
Przetrzyj
powierzchnię
urządzenia
miękką, suchą
szmatką
Wyczyść
ltr wstępny
Wyczyść czujniki
jakości powietrza
Czyszczenie obudowy
urządzenia
Aby zapobiec osiadaniu kurzu,
regularnie czyść oczyszczacz powietrza
z zewnątrz i od wewnątrz.
1
Do czyszczenia części zewnętrznej
oraz wnętrza oczyszczacza
powietrza używaj miękkiej, suchej
szmatki.
2
Suchą szmatką można czyścić także
wylot powietrza.
Czyszczenie czujnika
jakości powietrza
Aby uzyskać optymalne
funkcjonowanie oczyszczacza, czyść
czujnik jakości powietrza co 2 miesiące.
Jeśli korzystasz z oczyszczacza w
zakurzonym miejscu, czyść czujniki
częściej.
Uwaga
• Jeśli w pomieszczeniu panuje duża
wilgotność, możliwe jest, że woda
będzie skraplać się na czujniku jakości
powietrza. Może to spowodować
wskazanie niskiej jakości powietrza,
gdy w rzeczywistości będzie ona
dobra. W takim przypadku konieczne
będzie wyczyszczenie czujnika jakości
powietrza lub skorzystanie z jednego z
ręcznych ustawień prędkości.
1
Wyłącz oczyszczacz powietrza
i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
2
Wytrzyj wlot i wylot czujnika jakości
powietrza miękką szczotką (rys. r).
3
Zdejmij pokrywę czujnika jakości
powietrza (rys. s).
PL
59

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: