Download  Print this page

Advertisement

7

Depanarea

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le pute i avea la utilizarea
aparatului. Dacă nu pute i rezolva problema cu ajutorul informa iilor de mai jos,
contacta i Centrul de asisten ă clien i din ara dvs.
Problemă
Aparatul nu
func ionează, chiar
dacă este conectat
la priză.
Aparatul nu
func ionează, chiar
dacă este pornit.
Aparatul se
opreşte accidental.
Fluxul de aer care
iese din fanta de
evacuare a aerului
este semni cativ
mai slab decât
înainte.
Calitatea
aerului nu se
îmbunătă eşte, cu
toate că aparatul
func ionează
de o perioadă
îndelungată.
Culoarea
indicatorului
luminos pentru
calitatea aerului nu
se modi că.
80 RO
Solu ie posibilă
Codul de înlocuire al ltrului este a şat pe ecran, dar încă
nu ai înlocuit ltrul corespunzător. Aparatul se va bloca
dacă vei continua să utilizezi ltrul expirat. În acest caz,
înlocuieşte ltrul şi resetează contorul ciclului de via ă al
ltrului.
Codul de înlocuire a ltrului a fost activ continuu, dar nu ai
înlocuit ltrul corespunzător, iar aparatul este acum blocat.
În acest caz, înlocuieşte ltrul şi resetează contorul ciclului
de via ă al ltrului.
La restabilirea alimentării, aparatul reporneşte automat şi
trece la modul anterior.
Pre ltrul este murdar. Cură ă ltrul (consultă capitolul
„Cură are").
Unul dintre ltre nu a fost montat în aparat. Asigură-te că
toate ltrele sunt instalate corespunzător în următoarea
ordine, începând cu ltrul interior: 1) ltru NanoProtect
Seria 3; 2) pre ltru.
Senzorul de calitate a aerului este umed. Nivelul de
umiditate din încăpere este ridicat şi produce condens.
Asigură-te că senzorul de calitate a aerului este curat şi
uscat (consultă capitolul „Cură are").
Senzorul de calitate a aerului este murdar. Cură ă senzorul
de calitate a aerului (consultă capitolul „Cură are").

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: