Download  Print this page

Gwarancja I Serwis; Zamawianie Części I Akcesoriów; Uwagi; Pola Elektromagnetyczne (emf) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

8 Gwarancja i
serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub
problemów prosimy odwiedzić naszą
stronę internetową
www.philips.com lub skontaktować się z
lokalnym Centrum Obsługi Klienta rmy
Philips (numer telefonu znajduje się
w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim
kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta,
zwróć się o pomoc do sprzedawcy
produktów rmy Philips.
Zamawianie części i
akcesoriów
Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo
zakupić dodatkowy element, zwróć się
do sprzedawcy produktów rmy Philips
lub przejdź na stronę www.philips.com/
support.
W przypadku trudności z zakupem
części wymiennych skontaktuj się z
lokalnym Centrum Obsługi Klienta rmy
Philips (numer telefonu można znaleźć
w ulotce gwarancyjnej).

9 Uwagi

Pola elektromagnetyczne
(EMF)
To urządzenie rmy Philips spełnia
wszystkie normy i jest zgodne z
wszystkimi przepisami dotyczącymi
narażenia na działanie pól
elektromagnetycznych.
Zgodność ze standardami EMF
Koninklijke Philips N.V. produkuje
i sprzedaje wiele produktów
przeznaczonych dla klientów
detalicznych, które — jak wszystkie
urządzenia elektroniczne — mogą
emitować oraz odbierać sygnały
elektromagnetyczne.
Jedną z najważniejszych zasad rmy
Philips jest podejmowanie wszelkich
koniecznych działań zapewniających
bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia
korzystanie z jej produktów. Obejmuje
to spełnienie wszystkich mających
zastosowanie przepisów prawnych oraz
wymogów standardów dotyczących
emisji pola magnetycznego (EMF) już
na etapie produkcji.
Jesteśmy czynnie zaangażowani
w opracowywanie, wytwarzanie i
sprzedawanie produktów, które nie
mają niekorzystnego wpływu na
zdrowie. Firma Philips zaświadcza,
że zgodnie z posiadaną obecnie
wiedzą naukową wytwarzane przez
nas produkty są bezpieczne, jeżeli są
używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
PL
65

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: