Download  Print this page

Початок роботи; икористанн ристро; повітря - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Початок роботи
станов нн
При ітка
• Перед встановленням фільтрів 
переконайтеся,   що очищувач повітря 
від'єднано від електромережі.
• Фільтр має бути обернутий до вас 
стороною з язичком.
1
Зніміть із фільтрів усі пакувальні 
матеріали (мал.  
Потягніть за нижню частину передньої 
панелі,   щоб зняти її з пристрою 
(мал.   d).
3
Натисніть два фіксатори донизу 
і потягніть фільтр попереднього 
очищення до себе (мал.   e).
4
Вставте розпаковані фільтри очищення 
повітря назад у пристрій (мал.   f).
Встановіть фільтр попереднього 
очищення назад у пристрій (мал.   g).
При ітка
• Слідкуйте,   щоб сторона з двома 
затискачами була спрямована до Вас і всі 
гачки фільтра попереднього очищення було 
належним чином під'єднано до очищувача.
Прилаштуйте передню панель,  
притиснувши верхню її частину до 
очищувача повітря (1).   Потім обережно 
притисніть панель до корпуса очищувача 
повітря (2) (мал.   h).
7
Після встановлення фільтрів ретельно 
помийте руки.
106 UK
і трів
c).
икористанн
ристро
нач нн ко орів
ін икатора кості овітр
о ір ін икатора
кості овітр
Блакитний
Синьо-бузковий
Червоно-пурпуровий Незадовільний
Червоний
Після увімкнення освіжувача повітря 
індикатор якості повітря автоматично 
вмикається і починає послідовно змінювати 
колір.   Приблизно через 30 секунд сенсори 
якості повітря вибирають колір,   який 
відповідає якості часточок повітря у 
приміщенні.
ві кн нн та ви кн нн
1
Вставте штепсель пристрою в розетку.
Торкніться 
,   щоб увімкнути пристрій 
(мал.   i).
" Пристрій видає звукові сигнали.
 
" Пристрій працює в універсальному 
 
режимі за замовчуванням.  
" Після нетривалого вимірювання 
 
якості повітря сенсор якості повітря 
автоматично обере колір для 
індикатора якості повітря.
" Модель AC2887:   під час розігрівання 
 
пристрою на екрані відображається 
індикація "
обсягу твердих часточок у 
повітрі пристрій переходить в 
автоматичний режим,   а на екрані 
з'являється індикація xx (мал.   j).
ів н
кості
овітр
Хороший
Задовільний
Критичний
".   Після вимірювання 

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: