Download  Print this page

Advertisement

Nu bloca i gurile de
admisie şi evacuare a
aerului, de exemplu prin
plasarea unor obiecte pe
gura de evacuare sau în
fa a gurii de admisie a
aerului.
Asigură-te că în aparat nu
cad obiecte străine prin
ori ciul de ieşire a aerului.
Aten ie
Acest aparat nu este un
înlocuitor pentru ventila ia
corespunzătoare,
cură area obişnuită cu
aspiratorul sau utilizarea
unei hote absorbante ori
a unui ventilator în timpul
gătirii.
Dacă priza utilizată
pentru alimentarea
aparatului are conexiuni
necorespunzătoare,
ştecărul aparatului se
încinge. Asigură-te că
vei conecta aparatul
la o priză conectată
corespunzător.
Aşază şi utilizează
întotdeauna aparatul pe
o suprafa ă orizontală
plană, stabilă şi uscată.
Lasă un spa iu liber
de cel pu in 20 cm în
spatele aparatului şi în
ambele păr i laterale ale
acestuia şi cel pu in 30 cm
deasupra aparatului.
Nu aşeza nimic pe partea
superioară a aparatului.
Nu sta jos sau în picioare
pe aparat. Statul pe
aparat în pozi ia aşezat
sau în picioare poate duce
la poten iale vătămări
corporale.
Nu amplasa aparatul
direct sub o unitate de aer
condi ionat, pentru a evita
picurarea vaporilor de
condens pe aparat.
Asigură-te că toate
ltrele au fost instalate
corect înainte de a porni
aparatul.
Foloseşte doar ltrele
originale Philips create
special pentru acest
aparat. Nu folosi niciun alt
tip de ltru.
Combustia ltrului poate
conduce la pericole
ireversibile pentru om şi/
sau poate pune în pericol
via a altor persoane.
Nu utiliza ltrul ca şi
combustibil sau în scopuri
similare.
RO
69

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: