Download  Print this page

Advertisement

A szűrő égése
visszafordíthatatlan
veszéllyel járhat az
emberre nézve és/vagy
veszélyeztetheti mások
életét. Ne használja a
szűrőt tüzelőanyagként
vagy hasonló célokra.
Ügyeljen, hogy ne
csapódjanak kemény
tárgyak a készülékhez
(különösen a
levegőbemeneti és a
levegőkimeneti nyíláshoz).
A készüléket mindig
a hátulján található
fogantyúnál fogva emelje
meg, illetve mozgassa.
Ne dugja be az ujjait
és más tárgyakat a
levegőkimenetbe
vagy -bemenetbe,
mert az sérüléshez
vagy a készülék
meghibásodásához
vezethet.
Ne használja a készüléket,
ha a helyiségben
füstölő rovarriasztót,
olajos párologtatót vagy
füstölőt helyezett el, vagy
vegyi gázok vannak a
levegőben.
Ne használja a
készüléket gázkészülék,
fűtőberendezés vagy
kandalló közelében.
A készülék hálózati
csatlakozódugóját
a használat után,
valamint tisztítás és
más karbantartási
tevékenységek vagy a
szűrők cseréje előtt húzza
ki a fali aljzatból.
Ne használja a készüléket
olyan helyiségben, ahol
nagy hőmérséklet-
ingadozások vannak,
mivel páralecsapódás
keletkezhet a
készülékben.
Az interferencia elkerülése
érdekében a készüléket
legalább 2 méter
távolságban helyezze el a
rádióhullámmal működő
elektromos készülékektől
(pl. televízióktól, rádióktól
és rádióvezérelt óráktól).
A készülék csak háztartási
használatra alkalmas,
normál működési
körülmények között.
HU
35

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: