Download  Print this page

Az Időzítő Beállítása; A Be- és Kikapcsolási Funkció Használata - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Az időzítő beállítása
Megjegyzés
• Az időzítő funkció csak az AC2887
esetén alkalmazható.
Az időzítővel a készülék megadott
számú órán át működtethető. Ha
a beállított idő letelt, a készülék
automatikusan kikapcsol.
Érintse meg többször egymás után
az időzítő gombját (
kívánt működtetési óraszámának
kiválasztásához (q ábra).
" Az időzítő 1 perc és 12 óra között
állítható.
Ha ki szeretné kapcsolni az időzítőt,
érintse meg ismételten az időzítő
gombját (
) addig, amíg a kijelzőn a
következő nem látható: „--".
Megjegyzés
• Ha már egyszer beállította az időzítőt,
a következő alkalommal, amikor azt
használja, az előzőleg beállított időről
indul.
40 HU
) a készülék
A be- és kikapcsolási
funkció használata
Megjegyzés
• A világításszabályozási funkció csak az
AC2887 esetén alkalmazható.
A világításszabályozási gombbal
igény szerint be- vagy kikapcsolható a
levegőminőség jelzőfénye, a kijelző és a
funkció jelzőfényei.
1
Érintse meg egyszer a jelzőfény
világításszabályozási gombját (
a levegőminőség jelzőfénye ekkor
tompává válik.
2
Érintse meg még egyszer a
jelzőfény világításszabályozási
gombját (
): a levegőminőség
jelzőfénye ekkor kialszik. A kijelző
és a funkció jelzőfényei továbbra
is világítanak, azonban a fények
tompává válnak, és a képernyőn a
következő jelenik meg: „ ".
3
Érintse meg harmadszorra is a
világításszabályozási gombot (
ekkor az összes jelzőfény újra világít.
):
):

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: