Download  Print this page

Korzystanie Z Urządzenia; Działanie Wskaźnika Jakości Powietrza; Włączanie I Wyłączanie - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

4 Korzystanie z
urządzenia
Działanie wskaźnika
jakości powietrza
Kolor wskaźnika
jakości powietrza
Niebieski
Niebiesko-
oletowy
Czerwono-
purpurowy
Czerwony
Wskaźnik jakości powietrza włącza
się automatycznie po uruchomieniu
oczyszczacza powietrza i świeci kolejno
we wszystkich kolorach. Po upływie
około 30 sekund czujniki jakości
powietrza zaczynają świecić w kolorze
odpowiadającym jakości powietrza
otoczenia.
Włączanie i wyłączanie
1
Włóż wtyczkę urządzenia do
gniazdka elektrycznego.
2
Dotknij przycisku
urządzenie (rys. i).
" Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy.
" Urządzenie domyślnie działa w
trybie podstawowym.
PL
56
Poziom jakości
powietrza
Dobra
Zadowalająca
Zła
Bardzo zła
, aby włączyć
" Po krótkim czasie potrzebnym
do przeprowadzenia pomiaru
jakości powietrza czujnik
jakości powietrza wybierze
automatycznie kolor wskaźnika
jakości powietrza.
" W modelu AC2887 podczas
rozgrzewania się urządzenia
na ekranie wyświetlane
jest oznaczenie „
zmierzeniu ilości cząsteczek
zanieczyszczeń w powietrzu
urządzenie przejdzie w tryb
automatyczny, a na ekranie
będzie wyświetlane oznaczenie
xx (rys. j).
" W modelu AC2882 po
zmierzeniu ilości cząsteczek
zanieczyszczeń w powietrzu
urządzenie będzie pracować
w trybie automatycznym, a na
ekranie wyświetlany będzie
oznaczenie
3
Dotknij przycisku
go przez 3 sekundy, aby wyłączyć
urządzenie.
Uwaga
• Jeśli po wyłączeniu oczyszczacz
powietrza pozostanie podłączony
do gniazdka elektrycznego, to po
ponownym włączeniu będzie pracował
z ostatnimi ustawieniami.
". Po
(rys. k).
i przytrzymaj

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: