Download  Print this page

Advertisement

Problem
Kolor obręczy
wskaźnika jakości
powietrza jest
zawsze taki sam.
Urządzenie emituje
dziwny zapach.
Urządzenie działa
bardzo głośno.
Urządzenie
nadal informuje
o konieczności
wymiany ltra,
choć ltr został już
wymieniony.
Na wyświetlaczu
pojawiają się kody
błędów „E1", „E2",
„E3" lub „E4".
PL
64
Możliwe rozwiązanie
Czujnik jakości powietrza jest brudny. Wyczyść czujnik
jakości powietrza (patrz rozdział „Czyszczenie").
Na początku używania z urządzenia może wydobywać się
zapach plastiku. Jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak
z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny, należy
skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów rmy
Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym rmy
Philips. Z urządzenia może się wydobywać nieprzyjemny
zapach także wtedy, gdy ltr jest brudny. W takim
przypadku należy wyczyścić lub wymienić odpowiedni ltr.
Jeśli urządzenie działa za głośno, możesz ustawić niższą
prędkość wentylatora. Korzystając z urządzenia nocą w
sypialni, wybierz tryb snu.
Być może licznik okresu użytkowania ltra nie został
zresetowany. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej,
dotknij przycisku
przycisku resetowania
3 sekundy.
Urządzenie działa wadliwie. Skontaktuj się z Centrum
Obsługi Klienta w swoim kraju.
, aby je włączyć, a następnie dotknij
i przytrzymaj go przez

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: