Download  Print this page

Schimbarea Vitezei Ventilatorului; Setarea Cronometrului - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Modul pentru alergeni
Modul pentru alergeni, special
proiectat, poate elimina în mod e cient
alergeni obişnui i, precum polenul şi
părul de animale de companie.
Atinge i butonul pentru modul
Automat
pentru a selecta modul
Alergeni ( g.k).
" Pe ecran vor a şate Automat
(A) şi
Mod pentru bacterii şi viruşi
Modul pentru bacterii şi virusuri,
special conceput, poate elimina cu
e cien ă bacteriile şi virusurile precum
sta lococul albsp şi H1N1.
Atinge i butonul pentru modul
Automat
pentru a selecta modul
Bacterii şi virusuri ( g.m).
" Pe ecran vor a şate Automat
(A) şi
.
Schimbarea vitezei
ventilatorului
Sunt disponibile mai multe tura ii
ale ventilatorului. Po i selecta modul
nocturn (SL), viteza 1, 2, 3 sau modul
turbo (t).
Nocturn (SL)
În modul nocturn, aparatul func ionează
silen ios, la viteză foarte mică.
Atinge butonul de tura ie a
ventilatorului
modul nocturn (SL)( g.n).
RO
74
.
pentru a selecta
Note
• În modul nocturn, ecranul va a şa
„SL" timp de un minut. După aceea,
luminile se vor stinge şi luminozitatea
ecranului se va reduce, a şând „ ".
• Po i porni luminile manual, atingând
.
Manual
Atinge butonul de tura ie a
ventilatorului
pentru a selecta tura ia dorită a
ventilatorului ( g.p).
Turbo (t)
În modul turbo, aparatul func ionează
la viteza cea mai mare.
Atinge butonul de tura ie a
ventilatorului
modul turbo (t)( g.o).

Setarea cronometrului

Note
• Func ia de temporizare este
disponibilă numai pentru AC2887.
Cu ajutorul temporizatorului, po i lăsa
aparatul să func ioneze un număr de
ore setat. După trecerea timpului setat,
aparatul se va opri automat.
Atinge butonul temporizatorului
în mod repetat pentru a selecta
numărul dorit de ore de func ionare
a aparatului ( g.q).
" Temporizatorul este disponibil
între 1 şi 12 de ore.
Pentru a dezactiva temporizatorul,
atinge butonul temporizatorului
în mod repetat, până când ecranul
a şează „--".
în mod repetat,
pentru a selecta

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: