Download  Print this page

Garan Ie şi Service; Comandarea Pieselor Sau A Accesoriilor; Observa; Câmpuri Electromagnetice (emf) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

8 Garan ie şi
service
Dacă ai nevoie de informa ii sau
întâmpini probleme, vizitează site-ul
web Philips la adresa www.philips.com
sau contactează Centrul de asisten ă
pentru clien i Philips din ara ta (vei
găsi numărul de telefon în broşura de
garan ie interna ională). Dacă în ara
dvs. nu există niciun centru de asisten ă
pentru clien i, contacta i distribuitorul
Philips local.
Comandarea pieselor
sau a accesoriilor
Dacă trebuie să înlocuieşti o
componentă sau dacă doreşti
să achizi ionezi o componentă
suplimentară, adresează-te
distribuitorului tău Philips sau vizitează
www.philips.com/support.
Dacă întâmpini di cultă i la
achizi ionarea componentelor, te
rugăm să contactezi Centrul Philips
de asisten ă pentru clien i din ara ta
(numărul de telefon îl vei găsi în broşura
de garan ie interna ională).
RO
82
9 Observa ii
Câmpuri
electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate
standardele şi reglementările aplicabile
privind expunerea la câmpuri
electromagnetice.
Concordan a cu EMF
Koninklijke Philips N.V. produce şi vinde
o gamă largă de produse destinate
consumatorilor, produse care, ca orice
dispozitive electronice, au de obicei
capacitatea de a emite şi a primi
semnale electromagnetice.
Unul dintre cele mai importante
principii de business ale Philips
constă din adoptarea tuturor măsurilor
necesare vizând sănătatea şi siguran a
pentru produsele noastre, în vederea
îndeplinirii tuturor cerin elor legale
aplicabile şi a respectării standardelor
EMF aplicabile în momentul realizării
produselor.
Philips depune eforturi să conceapă,
să realizeze şi să comercializeze
produse care nu au efecte negative
asupra sănătă ii. Philips con rmă că,
dacă produsele sale sunt manevrate
corespunzător în scopul pentru care
au fost concepute, acestea sunt sigure,
conform dovezilor ştiin i ce disponibile
în prezent.
Philips joacă un rol activ în dezvoltarea
standardelor interna ionale EMF şi de
siguran ă, ceea ce permite Philips să
anticipeze progresele din domeniul
standardizării pentru a le integra rapid
în cadrul produselor sale.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: