Download  Print this page

а ива ін ор а і - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

а
ива
ін ор а і
ка
Перед тим як використовувати пристрій,  
уважно прочитайте цей посібник 
користувача та зберігайте його для 
майбутньої довідки.
б
чно
Щоб запобігти ураженню 
електричним струмом та/чи 
виникненню пожежі,   уникайте 
потрапляння води чи іншої 
рідини або займистого засобу 
для чищення у пристрій.
Щоб запобігти ураженню 
електричним струмом та/чи 
виникненню пожежі,   не мийте 
пристрій водою чи іншою 
рідиною або (займистим) 
миючим засобом.
Не розпилюйте навколо 
пристрою жодних займистих 
матеріалів,   наприклад 
засобів від комах чи пахучих 
речовин.
По р
нн
Перед тим як під'єднувати 
пристрій до електромережі,  
перевірте,   чи збігається 
напруга,   вказана на пристрої,   з 
напругою в мережі.
102 UK
Якщо шнур живлення 
пошкоджено,   для уникнення 
небезпеки його необхідно 
замінити,   звернувшись 
до сервісного центру,  
уповноваженого Philips,  
або фахівців із належною 
кваліфікацією.
Не використовуйте пристрій,  
якщо штекер,   шнур живлення 
чи сам пристрій пошкоджено.
Цим пристроєм можуть 
користуватися діти віком 
від 8 років або більше чи 
особи із послабленими 
фізичними відчуттями або 
розумовими здібностями,  
чи без належного досвіду 
та знань,   за умови,   що 
користування відбувається під 
наглядом,   їм було проведено 
інструктаж щодо безпечного 
користування пристроєм 
та їх було повідомлено 
про можливі ризики.   Не 
дозволяйте дітям бавитися 
пристроєм.   Не дозволяйте 
дітям виконувати чищення та 
догляд пристрою без нагляду 
дорослих.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: