Download  Print this page

Advertisement

Nie siadaj ani nie
stawaj na urządzeniu.
Siadanie lub stawanie
na urządzeniu może
skutkować obrażeniami
ciała.
Nie umieszczaj urządzenia
bezpośrednio pod
klimatyzatorem, aby
zapobiec ściekaniu
wody na górną część
urządzenia.
Przed włączeniem
urządzenia sprawdź,
czy wszystkie ltry
zostały odpowiednio
zainstalowane.
Używaj tylko oryginalnych
ltrów rmy Philips
przeznaczonych dla
danego urządzenia. Nie
używaj innych ltrów.
Zapalenie się ltra może
stanowić zagrożenie
dla ludzkiego życia oraz
zdrowia. Nie używaj
ltra jako opału lub do
podobnych celów.
Nie uderzaj w urządzenie
twardymi przedmiotami, a
w szczególności we wlot i
wylot powietrza.
PL
52
Zawsze podnoś i przenoś
urządzenie za pomocą
uchwytu, który znajduje
się z tyłu urządzenia.
Aby zapobiec
uszkodzeniu ciała lub
urządzenia, nie wkładaj
palców ani żadnych
przedmiotów do wlotu i
wylotu powietrza.
Nie używaj urządzenia
po rozpyleniu wewnątrz
pomieszczenia środków
odstraszających owady
ani w pomieszczeniach,
w których obecne są
z resztki oleju, zapach
spalenizny lub opary
chemiczne.
Nie używaj urządzenia
w pobliżu urządzeń
gazowych, grzejników lub
kominków.
Zawsze odłączaj
urządzenie od zasilania
po użyciu oraz przed
przystąpieniem
do czyszczenia,
przeprowadzania
innych czynności
konserwacyjnych lub
wymiany ltrów.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: