Download  Print this page

Advertisement

урбо
У турборежимі пристрій працює з найвищою 
швидкістю.
Торкніться кнопки швидкості 
вентилятора 
турборежим (t) (мал.   o).
становка та
При ітка
• Функція таймера доступна лише в моделі 
AC2887.
За допомогою таймера пристрій можна 
налаштувати на роботу протягом 
встановленого часу.   Коли встановлений 
час закінчиться,   пристрій автоматично 
вимкнеться.
Щоб вибрати потрібну кількість годин 
роботи пристрою,   кілька разів поспіль 
торкніться кнопки таймера 
" Таймер можна налаштувати на  
 
 годин.
Щоб вимкнути функцію таймера,   торкайтеся 
кнопки таймера 
відобразиться індикація "--".
При ітка
• Якщо налаштувати таймер,   то наступного 
разу він увімкнеться з тим самим 
налаштуванням.
108 UK
,   щоб вибрати 
ра
 (мал.   q).
,   поки на екрані не 
икористанн
уві кн нн ви кн нн
і світки
При ітка
• Функція регулювання підсвітки доступна 
лише в моделі AC2887.
За допомогою кнопки регулювання підсвітки 
можна за потреби ввімкнути або вимкнути 
індикатор якості повітря,   дисплей та 
індикатори функцій.
1
Якщо торкнутися кнопки регулювання 
підсвітки 
 один раз,   яскравість 
індикатора якості повітря зменшиться.
Якщо торкнутися кнопки регулювання 
підсвітки 
 ще раз,   індикатор якості 
повітря згасне.   Дисплей та індикатори 
функцій продовжуватимуть світитися,  
але з меншою яскравістю;   на екрані 
відображатиметься індикація " ".
3
Щоб знову ввімкнути всі індикатори,  
торкніться кнопки регулювання підсвітки 
 третій раз.
унк і

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: