Download  Print this page

Výměna Ltru; Jak Funguje Zámek Ochrany Zdravého Vzduchu; Výměna Ltrů (obr. Y) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

1
Vypněte čističku vzduchu a odpojte
ji ze zásuvky.
2
Vytáhněte spodní část předního
panelu a sejměte panel z přístroje
(obr. d).
3
Zatlačte dva zaklapávací uzávěry
dolů a vysuňte před ltr směrem
k sobě (obr. e).
4
Před ltr vyperte v tekoucí vodě.
Pokud je před ltr výrazně
znečištěný, setřete z něj prach
měkkým kartáčkem (obr. w).
5
Nechte před ltr oschnout.
Note
• Po čištění nechejte před ltr úplně
vyschnout, abyste zvýšili jeho
životnost.
• Po práci s ltrem si umyjte ruce.
6
Vložte před ltr zpět do přístroje
(obr. g).
Note
• Zkontrolujte, že strana se dvěma
zaklapávacími uzávěry je otočená
směrem k vám a že všechny háčky
před ltru jsou řádně připevněny
k čističce.
7
Přední panel nasadíte zpět tak, že
ho nejprve nasadíte na horní stranu
přístroje (1). Potom jemně zatlačte
panel do těla přístroje (2) (obr. h).
8
Stisknutím tlačítka resetování
a jeho podržením na 3 sekundy
resetujte dobu čištění před ltru
(obr. x).
CS
26
6 Výměna filtru
Jak funguje zámek
ochrany zdravého
vzduchu
Tento přístroj je vybaven zámkem
ochrany zdravého vzduchu, který
zajišťuje optimální stav ltru čištění
vzduchu během provozu přístroje. Když
se blíží konec životnosti ltrů, zobrazí se
na displeji kód ltru signalizující nutnost
provedení jejich výměny.
Pokud nebudou ltry vyměněny do
14 dnů, činnost přístroje se zastaví
a bude zablokován.
Výměna ltrů (obr. y)
Note
• Filtry čištění vzduchu není možné prát
ani čistit pomocí vysavače.
• Před výměnou ltrů přístroj vypněte.
Stav kontrolky
výstrahy ltru
Na displeji se
zobrazí údaj A3
Na displeji se
zobrazí údaj C7
Na displeji se
střídavě zobrazují
údaje A3 a C7
Postupujte takto
Vyměňte ltr
NanoProtect
Series 3
(FY2422)
Vyměňte ltr
NanoProtect AC
(FY2420)
Vyměňte oba
ltry

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: