Download  Print this page

Cură Area Corpului Aparatului; Cură Area Senzorului De Calitate A Aerului; Cură Area Pre Ltrului ( G.v) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Cură area corpului
aparatului
Cură ă în mod regulat atât interiorul,
cât şi exteriorul puri catorului de aer,
pentru a evita depunerea prafului.
1
Utilizează o lavetă moale şi uscată
pentru a cură a atât interiorul, cât şi
exteriorul puri catorului de aer.
2
Şi ori ciul de evacuare a aerului
poate
cură at cu o lavetă moale şi
uscată.
Cură area senzorului de
calitate a aerului
Cură ă senzorul de calitate a aerului
la ecare 2 luni, pentru a asigura
func ionarea optimă a puri catorului.
Dacă foloseşti puri catorul într-un
mediu cu mult praf, senzorii de calitate
a aerului trebuie cură a i mai frecvent.
Note
• Când nivelul de umiditate din cameră
este foarte ridicat, este posibilă
formarea de condens pe senzorul
de calitate a aerului. În consecin ă,
indicatorul luminos pentru calitatea
aerului poate semnala o calitate slabă
a aerului, chiar dacă aceasta este
bună. În acest caz, trebuie să cure i
senzorul de calitate a aerului sau să
foloseşti una dintre setările manuale
de viteză.
1
Opreşte puri catorul de aer şi
deconectează-l de la priza de
perete.
2
Cură ă ori ciul de intrare şi pe cel
de ieşire ale senzorului de calitate
a aerului, utilizând o perie moale
( g.r).
RO
76
3
Îndepărtează capacul senzorului de
calitate a aerului ( g. s).
4
Cură ă senzorul de calitate a
aerului, ori ciul de admisie şi pe cel
de evacuare a prafului, utilizând un
tampon din bumbac uşor umezit
( g.t).
5
Şterge-le folosind un tampon uscat
din bumbac.
6
Fixează la loc capacul senzorului de
calitate a aerului ( g. u).
Cură area pre ltrului
( g.v)
Starea avertizărilor
indicatorului
luminos
F0 se a şează pe
ecran
1
Opreşte puri catorul de aer şi
deconectează-l de la priza de
perete.
2
Trage partea de jos a panoului
frontal pentru a-l scoate din aparat
( g. d).
3
Apasă cele două cleme în jos şi
trage pre ltrul înspre tine ( g. e).
4
Spală pre ltrul sub un jet de apă de
la robinet. Dacă pre ltrul este foarte
murdar, foloseşte o perie moale
pentru a îndepărta praful ( g. w).
5
Usucă pre ltrul la aer.
Note
• Pentru a creşte durata de via ă a
pre ltrului, asigură-te că s-a uscat
complet după cură are.
• După manevrarea ltrului, spală-te pe
mâini.
Respectă
următoarele
Cură ă pre ltrul

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: