Download  Print this page

Szűrő Cseréje; Az Egészséges Levegővel Kapcsolatos Biztonsági Gyelmeztetés Megismerése; A Szűrők Cseréje (y ábra) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

6 A szűrő cseréje
Az egészséges levegővel
kapcsolatos biztonsági
gyelmeztetés
megismerése
A készülék a levegőtisztító szűrő
optimális működés közbeni állapotának
megőrzése érdekében az egészséges
levegő védelméért felelős zároló
mechanizmussal van ellátva. Ha
a szűrők már majdnem lejártak, a
szűrőkód megjelenik a kijelzőn, jelezve,
hogy a szűrők cserére szorulnak.
Amennyiben nem cseréli ki 14 napon
belül a szűrőket, a készülék működése
leáll, és zárolja magát.
A szűrők cseréje (y ábra)
Megjegyzés
• A levegőtisztító szűrők nem moshatók,
valamint porszívóval sem tisztíthatók.
• A szűrők cseréje előtt kapcsolja ki a
készüléket.
A szűrő
gyelmeztető
jelzőfénye
A3 jelenik meg a
kijelzőn
C7 jelenik meg a
kijelzőn
Az A3 és C7 jelenik
meg felváltva a
kijelzőn
1
Vegye ki a kijelzőn jelzett szűrőkód
alapján lejárt levegőtisztító szűrőt,
majd óvatosan helyezze a lejárt
szűrőt a szemetesbe (z ábra).
Megjegyzés
• Ne érintse meg a redőzött szűrő
felületét, és ne szagolja meg
a szűrőket, mert összegyűltek
rajta a levegőben található
szennyezőanyagok.
2
Távolítson el minden
csomagolóanyagot az új szűrőkről
(c ábra).
3
Helyezze be az új szűrőket a
készülékbe (f ábra).
4
Érintse meg és tartsa lenyomva
3 másodpercig a visszaállítás
gombot (
) a szűrő élettartam-
számlálójának lenullázásához
({ ábra).
Megjegyzés
• Mosson kezet a szűrő cseréjét
követően.
Követendő
eljárás
Cserélje ki a
NanoProtect
3-as sorozatú
szűrőt (FY2422)*
Cserélje ki a
NanoProtect
légkondicio-
náló-szűrőt
(FY2420)
Cserélje ki
mindkét szűrőt
HU
43

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: