Download  Print this page

аранті та обс у овуванн; Пові о нн - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

аранті та
обс у овуванн
Якщо Вам необхідна інформація чи виникла 
проблема,   відвідайте веб-сайт компанії 
Philips www.philips.com чи зверніться до 
Центру обслуговування клієнтів Philips у 
своїй країні (номер телефону можна знайти 
в гарантійному талоні).   Якщо у Вашій країні 
немає Центру обслуговування клієнтів,  
зверніться до місцевого дилера Philips.
а ов нн частин та
акс суарів
Якщо потрібно замінити чи придбати 
частини до пристрою,   зверніться до дилера 
Philips або відвідайте веб-сайт  
www.philips.com/support.
Якщо виникають проблеми з придбанням 
частин,   зверніться до Центру обслуговування 
клієнтів Philips у своїй країні (номер телефону 
можна знайти на гарантійному талоні).
Пові о
ктро а нітні о
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним 
стандартам та правовим нормам,   що 
стосуються впливу електромагнітних полів.
і
ові ніст стан арта
ктро а нітни
Koninklijke Philips N.V.   виробляє та продає 
широкий асортимент споживчих товарів,  
які,   як усі електронні пристрої,   здебільшого 
мають здатність випромінювати та приймати 
електромагнітні сигнали.  
Одним із основних ділових принципів 
компанії Philips є вживання всіх необхідних 
заходів з охорони здоров'я і техніки безпеки 
для відповідності наших виробів усім 
вимогам законодавства та стандартам щодо 
ЕМП,   які чинні на момент виготовлення 
виробів.
Компанія Philips ставить собі за мету 
розробляти,   виготовляти та постачати на 
ринок вироби,   які не спричиняють шкоди 
здоров'ю людей.   Компанія Philips стверджує,  
що у разі застосування її виробів належним 
чином і за призначенням,   вони є безпечними 
для використання,   що сьогодні доведено 
науково.  
Компанія Philips бере активну участь у 
розвитку міжнародних стандартів ЕМП 
та безпеки,   попереджуючи таким чином 
подальшу розробку стандартизації для 
попередньої запровадження її у своїх 
виробах.
нн
П
о о
о ів
П
UK
115

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: