Download  Print this page

Advertisement

Problemă
Aparatul emană un
miros ciudat.
Aparatul este
excesiv de
zgomotos.
Aparatul continuă
să indice că trebuie
să înlocuiesc un
ltru, cu toate că
l-am înlocuit deja.
Pe ecran sunt
a şate codurile de
eroare „E1", „E2",
„E3" sau „E4".
Solu ie posibilă
La primele utilizări, aparatul poate emana un miros
de plastic. Acest lucru este normal. Cu toate acestea,
dacă aparatul produce un miros de ars, contactează
distribuitorul Philips sau un centru autorizat de service
Philips. Aparatul mai poate produce un miros neplăcut
şi atunci când ltrul este murdar. În acest caz, cură ă sau
înlocuieşte ltrul în cauză.
Dacă aparatul este prea zgomotos, po i seta tura ia
ventilatorului la un nivel inferior. Când utilizezi aparatul
într-un dormitor pe timp de noapte, alege modul de somn.
Poate că nu ai resetat contorul ciclului de via ă al ltrului.
Conectează aparatul la priză, atinge
aparatul şi atinge şi men ine apăsat butonul de resetare
timp de 3 secunde.
Aparatul func ionează defectuos. Contactează centrul de
asisten ă pentru clien i din ara ta.
pentru a porni
RO
81

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: