Download  Print this page

Advertisement

Nie używaj urządzenia
w pomieszczeniach
narażonych na duże
zmiany temperatury, gdyż
może to spowodować
skraplanie pary wewnątrz
urządzenia.
Aby uniknąć zakłóceń,
ustaw urządzenie
w odległości co
najmniej 2 metrów od
urządzeń elektrycznych
wykorzystujących fale
radiowe, takich jak
telewizory, odbiorniki
radiowe lub zegary
sterowane drogą radiową.
Urządzenie jest
przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego w
normalnych warunkach
pracy.
Nie używaj urządzenia
w miejscach wilgotnych
lub miejscach o wysokiej
temperaturze, takich
jak łazienka, toaleta lub
kuchnia.
Urządzenie nie usuwa
tlenku węgla (CO) ani
radonu (Rn). Nie może być
używane jako urządzenie
ratunkowe w przypadku
pożarów lub wycieków
szkodliwych chemikaliów.
Jeśli zamierzasz
przestawić urządzenie,
najpierw odłącz je od
źródła zasilania.
Nie przenoś urządzenia,
ciągnąc za przewód
zasilający.
Po wymianie ltrów
zawsze myj ręce.
PL
53

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: