Download  Print this page

Změna Nastavení Automatického Režimu; Změna Rychlosti Ventilátoru - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

" U modelu AC2887 se na
obrazovce při zahřívání přístroje
zobrazí symbol „
Po změření částic ve
vzduchu přejde přístroj do
automatického režimu a na
obrazovce se zobrazí hodnota
xx (obr. j).
" U modelu AC2882 začne
po změření částic ve
vzduchu přístroj pracovat
v automatickém režimu a na
obrazovce se zobrazí symbol
(obr. k).
3
Stiskem a podržením tlačítka
3 sekundy přístroj vypněte.
Note
• Když zůstane čistička po vypnutí
připojená k elektrické síti, bude
po opětovném zapnutí pracovat
v předchozím nastavení.
Změna nastavení
automatického režimu
Můžete si vybrat z režimů Obecný
(
), Alergeny (
(
).
Obecný režim
Speciálně navržený obecný režim
dokáže efektivně odstraňovat poletující
nečistoty na úrovni pm2,5.
Stisknutím tlačítka automatického
režimu
vyberte režim Obecný
(obr. k).
" Na displeji se zobrazí symboly
Auto (A) a
".
na
) a Bakterie a viry
.
Režim proti alergenům
Speciálně navržený režim proti
alergenům zvládne účinně odstranit
běžné alergeny, jako jsou pyl a chlupy
domácích zvířat.
Stisknutím tlačítka automatického
režimu
vyberte režim Alergeny
(obr. l).
" Na displeji se zobrazí symboly
Auto (A) a
Režim Bakterie a viry
Speciálně navržený režim proti
bakteriím a virům dovede efektivně
odstranit bakterie a viry, jako jsou
staphylococcus albus a vir H1N1.
Stisknutím tlačítka automatického
režimu
vyberte režim Bakterie
a viry (obr. m).
" Na displeji se zobrazí symboly
Auto (A) a
Změna rychlosti
ventilátoru
K dispozici je několik rychlostí
ventilátoru. Můžete vybrat režim spánku
(SL), rychlost 1, 2, 3 nebo režim turbo (t).
Spánek (SL)
V režimu spánku je chod přístroje tichý,
při velmi nízké rychlosti.
Stisknutím tlačítka rychlosti
ventilátoru
vyberte režim spánku
(SL) (obr. n).
.
.
CS
23

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: