Download  Print this page

Čistenie Pred Ltra (obr. V) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Čistenie pred ltra
(obr. v)
Stav výstražnej
kontrolky ltra
Na displeji sa
zobrazí kód F0
1
Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho
od elektrickej zásuvky.
2
Potiahnutím spodnej časti
predného panela ho zložte zo
zariadenia (obr. d).
3
Obe svorky zatlačte smerom nadol
a pred lter potiahnite k sebe
(obr. e).
4
Očistite pred lter pod prúdom vody
z vodovodu. Ak je pred lter veľmi
znečistený, jemnou kefkou z neho
odstráňte prach (obr. w).
5
Pred lter nechajte vysušiť na
vzduchu.
Poznámka
• V záujme dosiahnutia optimálnej
životnosti pred ltra ho po vyčistení
nechajte úplne vyschnúť.
• Po manipulácii s ltrom si umyte ruky.
6
Vložte pred lter späť do zariadenia
(obr. g).
Poznámka
• Uistite sa, že strana s dvoma sponami
smeruje k vám a všetky háčiky
pred ltra sú správne upevnené
k čističu vzduchu.
SK
94
Postupujte
nasledovne
Vyčistite
pred lter.
7
Ak chcete nasadiť späť predný
panel, najskôr ho založte na vrchnú
časť zariadenia (1). Potom panel
jemne zatlačte proti telu zariadenia
(2) (obr. h).
8
Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla
vynulovania
čistenia pred ltra (obr. x).
, čím vynulujete čas

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: