Download  Print this page

Záruka A Servis; Objednání Dílů Nebo Doplňků; Upozornění; Elektromagnetická Pole (emp) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

8 Záruka a servis
Pokud potřebujete další informace
nebo máte jakýkoli problém, navštivte
web společnosti Philips na adrese
www.philips.com nebo kontaktujte
středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve vaší zemi (telefonní
číslo naleznete v záručním listu
s celosvětovou platností). Pokud se ve
vaší zemi středisko péče o zákazníky
společnosti Philips nenachází, obraťte
se na místního prodejce výrobků Philips.
Objednání dílů nebo
doplňků
Pokud musíte vyměnit některý díl nebo
chcete zakoupit další díl, obraťte se
na prodejce společnosti Philips nebo
navštivte stránkywww.philips.com/
support.
Pokud byste měli s obstaráním dílů
k přístroji jakékoli problémy, obraťte se
na středisko péče o zákazníky
společnosti Philips ve své zemi
(příslušné telefonní číslo naleznete
v záručním listu s celosvětovou
platností).
30 CS
9 Upozornění
Elektromagnetická pole
(EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem
platným normám a předpisům týkajícím
se elektromagnetických polí.
Soulad se standardy EMP
Koninklijke Philips N.V. vyrábí a
prodává mnoho výrobků určených
pro spotřebitele, které stejně jako
jakýkoli jiný elektronický přístroj mají
obecně schopnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály.
Jednou z předních remních zásad
společnosti Philips je zajistit u našich
výrobků všechna potřebná zdravotní
a bezpečnostní opatření, splnit veškeré
příslušné požadavky stanovené
zákonem a dodržet všechny standardy
EMF platné v době výroby.
Společnost Philips se zavázala vyvíjet,
vyrábět a prodávat výrobky, které
nemají nepříznivé účinky na zdravotní
stav. Společnost Philips potvrzuje,
že pokud se s jejími výrobky správně
zachází a používají se pro zamýšlený
účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití
bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli
ve vývoji mezinárodních standardů
EMF a bezpečnostních norem, díky
čemuž dokáže předvídat další vývoj ve
standardizaci a rychle jej promítnout do
svých výrobků.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: