Download  Print this page

Zmena Nastavenia Automatického Režimu; Zmena Otáčok Ventilátora - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Zmena nastavenia
automatického režimu
Môžete vybrať všeobecný režim (
režim na zachytávanie alergénov (
a režim na likvidáciu baktérií a vírusov
(
).
Všeobecný režim
Špeciálne navrhnutý všeobecný režim
dokáže účinne odstraňovať znečisťujúce
látky vo vzduchu s veľkosťou len PM2,5.
Dotknutím sa tlačidla automatického
režimu
vyberte všeobecný režim
(obr. k).
" Na displeji sa zobrazí indikátor
automatického režimu (A) a
ikona
.
Režim na zachytávanie
alergénov
Tento špeciálny režim na zachytávanie
alergénov dokáže efektívne odstraňovať
bežné alergény ako peľ a čiastočky kože
a srsti zvierat.
Dotknutím sa tlačidla automatického
režimu
vyberte režim
na zachytávanie alergénov (obr. l).
" Na displeji sa zobrazí indikátor
automatického režimu (A) a
ikona
.
Režim na likvidáciu baktérií
a vírusov
Špeciálne navrhnutý režim na likvidáciu
baktérií a vírusov dokáže efektívne
odstraňovať baktérie a vírusy, ako je
napríklad Staphylococcus Albus alebo
H1N1.
Dotknutím sa tlačidla automatického
režimu
vyberte režim na likvidáciu
baktérií a vírusov (obr. m).
" Na displeji sa zobrazí indikátor
automatického režimu (A) a
ikona
),
Zmena otáčok
)
ventilátora
Otáčky ventilátora možno nastaviť na
niekoľko rýchlostí. Môžete zvoliť režim
spánku (SL), rýchlosť 1, 2, 3 alebo režim
turbo (t).
Spánok (SL)
V režime spánku zariadenie pracuje
nehlučne pri veľmi nízkych otáčkach.
Dotknutím sa tlačidla otáčok
ventilátora
(SL) (obr. n).
Poznámka
• V režime spánku sa na displeji na
jednu minútu zobrazí indikátor „SL".
Potom sa všetky svetelné indikátory
vypnú, jas obrazovky displeja sa stlmí
a bude sa zobrazovať „ ".
• Svetelné indikátory môžete manuálne
zapnúť dotknutím sa tlačidla
Manuálny
Opakovaným dotknutím sa tlačidla
otáčok ventilátora
požadovanú rýchlosť otáčok
ventilátora (obr. p).
Turbo (t)
V režime turbo zariadenie pracuje pri
najvyšších otáčkach.
Dotknutím sa tlačidla otáčok
ventilátora
(obr. o).
.
vyberte režim spánku
.
vyberte
vyberte režim turbo (t)
SK
91

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: