Download  Print this page

Advertisement

Problém
Zo zariadenia
sa šíri zvláštny
zápach.
Zariadenie je príliš
hlučné.
Zariadenie stále
signalizuje potrebu
výmeny ltra aj
napriek tomu,
že ltre sú už
vymenené.
Na displeji sa
zobrazujú chybové
kódy „E1", „E2",
„E3" alebo „E4".
98 SK
Možné riešenie
Pri prvých použitiach môže zo zariadenia vychádzať
zápach plastu. Ide o bežný jav. Ak však zo zariadenia
vychádza zápach ako po spálení, kontaktujte predajcu
výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné
stredisko značky Philips. Zo zariadenia môže vychádzať
nepríjemný zápach aj v prípade, keď je znečistený lter.
V takomto prípade vyčistite alebo vymeňte príslušný lter.
Ak je zariadenie príliš hlučné, môžete nastaviť nižšiu
úroveň otáčok ventilátora. Ak zariadenie používate v spálni
počas noci, vyberte režim spánku.
Zrejme ste neresetovali počítadlo životnosti ltra. Zapojte
zariadenie do siete, tlačidlom
3 sekundy dotknite tlačidla vynulovania
Zariadenie má poruchu. Obráťte na Stredisko starostlivosti
o zákazníkov vo svojej krajine.
ho zapnite a potom sa na
.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: