Download  Print this page

Zmiana Ustawień Trybu Automatycznego; Zmiana Prędkości Wentylatora - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Zmiana ustawień trybu
automatycznego
Można wybrać tryb podstawowy (
tryb antyalergenowy (
usuwania bakterii i wirusów (
Tryb podstawowy
Specjalnie opracowany tryb
podstawowy skutecznie usuwa czynniki
zanieczyszczenia powietrza, takie jak
pył zawieszony PM2,5.
Dotknij przycisk trybu
automatycznego
tryb podstawowy (rys. k)..
" Na ekranie zostaną wyświetlone
oznaczenia Auto (A) i
Tryb antyalergenowy
Specjalnie opracowany tryb
antyalergenowy pozwala skutecznie
eliminować często występujące
alergeny, takie jak pyłki i sierść zwierząt.
Dotknij przycisku trybu
automatycznego
tryb antyalergenowy (rys. l).
" Na ekranie zostaną wyświetlone
oznaczenia Auto (A) i
Tryb usuwania bakterii i
wirusów
Specjalnie opracowany tryb usuwania
bakterii i wirusów skutecznie usuwa
bakterie i wirusy, takie jak bakteria
Staphylococcus albus oraz wirus H1N1.
Dotknij przycisku trybu
automatycznego
tryb usuwania bakterii i wirusów
(rys. m).
" Na ekranie zostaną wyświetlone
oznaczenia Auto (A) i
),
) oraz tryb
).
, aby wybrać
.
, aby wybrać
.
, aby wybrać
.
Zmiana prędkości
wentylatora
Dostępnych jest kilka prędkości
wentylatora. Można ustawić tryb snu
(SL), poziom prędkości 1, 2, 3 lub tryb
turbo (t).
Tryb snu (SL)
W trybie snu urządzenie działa cicho,
pracując przy bardzo niskiej prędkości.
Dotknij przycisku prędkości
wentylatora
, aby wybrać tryb snu
(SL) (rys. n).
Uwaga
• W trybie snu na ekranie przez minutę
wyświetlane jest oznaczenie „SL". Po
tym czasie wszystkie wskaźniki gasną,
a na przygaszonym wyświetlaczu
pojawia jest oznaczenie „ ".
• Podświetlenie można włączyć ręcznie,
dotykając ikony
Ręczny
Dotknij kilkakrotnie przycisku
prędkości wentylatora
wybrać wymaganą prędkość
wentylatora (rys. p).
Turbo (t)
W trybie turbo urządzenie pracuje przy
najwyższej prędkości.
Dotknij przycisku prędkości
wentylatora
, aby wybrać tryb
turbo (t) (rys. o).
.
, aby
PL
57

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: