philips AC4080 Manuals

Manuals and User Guides for philips AC4080. We have 4 philips AC4080 manuals available for free PDF download: User Manual

Philips AC4080 User Manual

Philips AC4080 User Manual (110 pages)

Brand: Philips | Category: Air Cleaner | Size: 18.37 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Combi Air Purifier And Humidifier7................................................................................................................................................................
Overview7................................................................................................................................................................
Getting Started8................................................................................................................................................................
Install Filters8................................................................................................................................................................
Prepare For Humidification8................................................................................................................................................................
Using The Appliance9................................................................................................................................................................
Understand The Air Quality Light9................................................................................................................................................................
Switch On And Off The Appliance9................................................................................................................................................................
Change The Working Mode9................................................................................................................................................................
Change The Fan Speed10................................................................................................................................................................
Set The Timer11................................................................................................................................................................
Set The Humidity Level11................................................................................................................................................................
Water Level12................................................................................................................................................................
Cleaning12................................................................................................................................................................
Cleaning Schedule12................................................................................................................................................................
Clean The Body Of The Appliance13................................................................................................................................................................
Clean The Air Quality Sensor13................................................................................................................................................................
Clean The Water Tank And Humidification Filter13................................................................................................................................................................
Clean The Pre-filter And Descale The Humidification Filter14................................................................................................................................................................
Replacing The Filters15................................................................................................................................................................
Understand The Healthy Air Protect Lock15................................................................................................................................................................
Replace Filter 215................................................................................................................................................................
Replace The Humidification Filter15................................................................................................................................................................
Resetting The Filter Lifetime Counter16................................................................................................................................................................
Troubleshooting17................................................................................................................................................................
Guarantee And Service19................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories19................................................................................................................................................................
Notices19................................................................................................................................................................
Electromagnetic Fields (emf)19................................................................................................................................................................
Recycling20................................................................................................................................................................
Důležité22................................................................................................................................................................
Bezpečnost22................................................................................................................................................................
Kombinovaná čistička A Zvlhčovač Vzduchu25................................................................................................................................................................
Přehled26................................................................................................................................................................
Začínáme26................................................................................................................................................................
Instalace Filtrů26................................................................................................................................................................
Příprava Na Zvlhčování27................................................................................................................................................................
Použití Přístroje27................................................................................................................................................................
Jak Funguje Kontrolka Kvality Vzduchu27................................................................................................................................................................
Přístroj Zapněte A Vypněte27................................................................................................................................................................
Změna Provozního Režimu28................................................................................................................................................................
Změna Rychlosti Ventilátoru29................................................................................................................................................................
Nastavení časovače30................................................................................................................................................................
Nastavení úrovně Vlhkosti30................................................................................................................................................................
Hladina Vody30................................................................................................................................................................
Čištění31................................................................................................................................................................
Plán čištění31................................................................................................................................................................
Čištění Těla Přístroje31................................................................................................................................................................
Čištění Snímače Kvality Vzduchu31................................................................................................................................................................
Čištění Nádržky Na Vodu A Zvlhčovacího Filtru32................................................................................................................................................................
Čištění Předfiltru A Odstranění Vodního Kamene Ze Zvlhčovacího Filtru32................................................................................................................................................................
Výměna Filtrů33................................................................................................................................................................
Jak Funguje Zámek Ochrany Zdravého Vzduchu33................................................................................................................................................................
Výměna Filtru 233................................................................................................................................................................
Výměna Zvlhčovacího Filtru34................................................................................................................................................................
Resetování Počítadla životnosti Filtru34................................................................................................................................................................
Odstraňování Problémů35................................................................................................................................................................
Záruka A Servis37................................................................................................................................................................
Objednání Dílů Nebo37................................................................................................................................................................
Doplňků37................................................................................................................................................................
Upozornění37................................................................................................................................................................
Elektromagnetická Pole (emp)37................................................................................................................................................................
Recyklace38................................................................................................................................................................
Fontos Tudnivalók40................................................................................................................................................................
Biztonság40................................................................................................................................................................
Kombinált Légtisztító és Párásító44................................................................................................................................................................
Áttekintés44................................................................................................................................................................
Bevezetés45................................................................................................................................................................
A Szűrők Behelyezése45................................................................................................................................................................
Felkészülés A Párásításra45................................................................................................................................................................
Készülék Használata46................................................................................................................................................................
A Levegőminőség Jelzőfényének Megismerése46................................................................................................................................................................
Kapcsolja Ki, Majd Be A Készüléket46................................................................................................................................................................
Az üzemmód átállítása46................................................................................................................................................................
A Ventilátorsebesség Módosítása48................................................................................................................................................................
Az Időzítő Bekapcsolása49................................................................................................................................................................
A Páratartalom Szintjének Beállítása49................................................................................................................................................................
Vízszint49................................................................................................................................................................
Tisztítás50................................................................................................................................................................
Tisztítás ütemezése50................................................................................................................................................................
A Készüléktest Tisztítása50................................................................................................................................................................
A Levegőminőség-érzékelő Tisztítása50................................................................................................................................................................
A Víztartály és A Párásító Szűrő Tisztítása51................................................................................................................................................................
Az Előszűrő Tisztítása és A Párásító Szűrő Vízkőmentesítése51................................................................................................................................................................
Szűrők Cseréje52................................................................................................................................................................
Az Egészséges Levegővel Kapcsolatos Biztonsági Figyelmeztetés52................................................................................................................................................................
A 2. Szűrő Cseréje52................................................................................................................................................................
A Párásító Szűrő Cseréje53................................................................................................................................................................
Szűrő élettartam- Számlálójának Visszaállítása53................................................................................................................................................................
Hibaelhárítás54................................................................................................................................................................
Jótállás és Szerviz56................................................................................................................................................................
Alkatrészek és Tartozékok Rendelése56................................................................................................................................................................
Figyelmeztetések56................................................................................................................................................................
Elektromágneses Mezők (emf)56................................................................................................................................................................
Újrahasznosítás56................................................................................................................................................................
Ważne58................................................................................................................................................................
Bezpieczeństwo58................................................................................................................................................................
Oczyszczacz I Nawilżacz Powietrza61................................................................................................................................................................
Przegląd62................................................................................................................................................................
Czynności Wstępne62................................................................................................................................................................
Instalacja Filtrów62................................................................................................................................................................
Przygotowanie Do Nawilżania63................................................................................................................................................................
Korzystanie Z Urządzenia63................................................................................................................................................................
Działanie Wskaźnika Jakości Powietrza63................................................................................................................................................................
Włączanie I Wyłączanie Urządzenia63................................................................................................................................................................
Zmiana Trybu Pracy64................................................................................................................................................................
Zmiana Prędkości Wentylatora65................................................................................................................................................................
Ustawianie Zegara66................................................................................................................................................................
Ustawianie Poziomu Nawilżenia66................................................................................................................................................................
Poziom Wody66................................................................................................................................................................
Czyszczenie67................................................................................................................................................................
Harmonogram Czyszczenia67................................................................................................................................................................
Czyszczenie Obudowy Urządzenia67................................................................................................................................................................
Czyszczenie Czujnika Jakości Powietrza67................................................................................................................................................................
Czyszczenie Zbiornika Wody I Filtra Nawilżającego68................................................................................................................................................................
Czyszczenie Filtra Wstępnego I Usuwanie Kamienia Z Filtra Nawilżającego68................................................................................................................................................................
Wymiana Filtrów69................................................................................................................................................................
Działanie Blokady Healthy Air Protect69................................................................................................................................................................
Wymiana Filtra Nawilżającego70................................................................................................................................................................
Resetowanie Licznika Okresu Użytkowania Filtra70................................................................................................................................................................
Rozwiązywanie Problemów71................................................................................................................................................................
Gwarancja I Serwis73................................................................................................................................................................
Zamawianie Części I Akcesoriów73................................................................................................................................................................
Uwagi73................................................................................................................................................................
Pola Elektromagnetyczne (emf)73................................................................................................................................................................
Ochrona środowiska - Recykling74................................................................................................................................................................
Uwaga74................................................................................................................................................................
Siguranţă76................................................................................................................................................................
Purificatorul şi Umidificatorul Tău Combinat De Aer79................................................................................................................................................................
Imagine De Ansamblu80................................................................................................................................................................
Primi Paşi80................................................................................................................................................................
Instalarea Filtrelor80................................................................................................................................................................
Pregătire Pentru Umidificare81................................................................................................................................................................
Utilizarea Aparatului81................................................................................................................................................................
Înţelegerea Indicatorului Luminos Pentru Calitatea Aerului81................................................................................................................................................................
Porneşte şi Opreşte Aparatul82................................................................................................................................................................
Schimbarea Modului De Funcţionare82................................................................................................................................................................
Schimbarea Vitezei Ventilatorului83................................................................................................................................................................
Setarea Temporizatorului84................................................................................................................................................................
Setarea Nivelului De Umiditate84................................................................................................................................................................
Nivelul Apei85................................................................................................................................................................
Curăţarea85................................................................................................................................................................
Program De Curăţare85................................................................................................................................................................
Curăţă Corpului Aparatului86................................................................................................................................................................
Curăţarea Senzorului De Calitate A Aerului86................................................................................................................................................................
Curăţarea Rezervorului De Apă şi A Filtrului De Umidificare86................................................................................................................................................................
Curăţarea Prefiltrului şi Detartrarea Filtrului De Umidificare87................................................................................................................................................................
Înlocuirea Filtrelor88................................................................................................................................................................
Înţelegerea Blocării De Protecţie Pentru Aer Sănătos88................................................................................................................................................................
Înlocuirea Filtrului 288................................................................................................................................................................
Înlocuirea Filtrului De Umidificare88................................................................................................................................................................
Resetarea Contorului89................................................................................................................................................................
Pentru Durata De Viaţă A89................................................................................................................................................................
Filtrelor89................................................................................................................................................................
Depanare90................................................................................................................................................................
Garanţie şi Service92................................................................................................................................................................
Comandarea Pieselor Sau A Accesoriilor92................................................................................................................................................................
Menţiuni92................................................................................................................................................................
Câmpuri Electromagnetice (emf)92................................................................................................................................................................
Reciclare92................................................................................................................................................................
Dôležité Informácie94................................................................................................................................................................
Bezpečnosť94................................................................................................................................................................
Kombinovaný čistič Vzduchu A Zvlhčovač97................................................................................................................................................................
Prehľad98................................................................................................................................................................
Začíname98................................................................................................................................................................
Inštalácia Filtrov98................................................................................................................................................................
Príprava Na Zvlhčovanie99................................................................................................................................................................
Používanie Zariadenia99................................................................................................................................................................
Význam Svetelného Indikátora Kvality Vzduchu99................................................................................................................................................................
Zapnutie A Vypnutie Zariadenia100................................................................................................................................................................
Zmena Prevádzkového Režimu100................................................................................................................................................................
Zmena Otáčok Ventilátora101................................................................................................................................................................
Nastavenie časovača102................................................................................................................................................................
Nastavenie úrovne Vlhkosti102................................................................................................................................................................
Čistenie103................................................................................................................................................................
Plán čistenia103................................................................................................................................................................
Čistenie Tela Zariadenia104................................................................................................................................................................
Čistenie Snímača Kvality Vzduchu104................................................................................................................................................................
Čistenie Nádoby Na Vodu A Zvlhčovacieho Filtra104................................................................................................................................................................
Čistenie Predfiltra A Odstránenie Vodného Kameňa Zo Zvlhčovacieho Filtra105................................................................................................................................................................
Výmena Filtrov106................................................................................................................................................................
Význam Blokovania Na Ochranu Zdravého Vzduchu106................................................................................................................................................................
Výmena Filtra 2106................................................................................................................................................................
Výmena Zvlhčovacieho Filtra106................................................................................................................................................................
Vynulovanie Počítadla životnosti Filtra107................................................................................................................................................................
Riešenie Problémov108................................................................................................................................................................
Objednanie Dielov Alebo Príslušenstva110................................................................................................................................................................
Poznámky110................................................................................................................................................................
Elektromagnetické Polia (emf)110................................................................................................................................................................
Recyklácia110................................................................................................................................................................

Advertisement

Philips AC4080 User Manual

Philips AC4080 User Manual (108 pages)

combi air purifier and humidifier  
Brand: Philips | Category: Air Cleaner | Size: 9.46 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Combi Air Purifier And Humidifier7................................................................................................................................................................
Getting Started8................................................................................................................................................................
Install Filters8................................................................................................................................................................
Prepare For Humidification9................................................................................................................................................................
Using The Appliance11................................................................................................................................................................
Understand The Air Quality Light11................................................................................................................................................................
Switch On And Off The Appliance11................................................................................................................................................................
Change The Working Mode12................................................................................................................................................................
Change The Fan Speed13................................................................................................................................................................
Set The Timer14................................................................................................................................................................
Set The Humidity Level15................................................................................................................................................................
Set The Child Lock15................................................................................................................................................................
Water Level16................................................................................................................................................................
Cleaning17................................................................................................................................................................
Cleaning Schedule17................................................................................................................................................................
Clean The Body Of The Appliance17................................................................................................................................................................
Clean The Air Quality Sensor17................................................................................................................................................................
Clean The Water Tank And Humidification Filter18................................................................................................................................................................
Clean The Pre-filter And Descale The Humidification Filter19................................................................................................................................................................
Replacing The Filters21................................................................................................................................................................
Understand The Healthy Air Protect Lock21................................................................................................................................................................
Replace Filter 221................................................................................................................................................................
Replace The Humidification Filter22................................................................................................................................................................
Resetting The Filter Lifetime Counter23................................................................................................................................................................
Troubleshooting24................................................................................................................................................................
Guarantee And Service26................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories26................................................................................................................................................................
10 Notices27................................................................................................................................................................
Electromagnetic Fields (emf)27................................................................................................................................................................
Recycling27................................................................................................................................................................
Wichtige Hinweise29................................................................................................................................................................
Sicherheit29................................................................................................................................................................
Ihr Kombigerät Für Die Luftreinigung Und -befeuchtung33................................................................................................................................................................
Erste Schritte34................................................................................................................................................................
Einsetzen Der Filter34................................................................................................................................................................
Vorbereitungen Zur Luftbefeuchtung35................................................................................................................................................................
Verwenden Des Geräts37................................................................................................................................................................
Informationen Zur Luftqualitätsanzeige37................................................................................................................................................................
Ein- Und Ausschalten Des Geräts37................................................................................................................................................................
Ändern Des Betriebsmodus38................................................................................................................................................................
Ändern Der Lüftergeschwindigkeit40................................................................................................................................................................
Einstellen Des Timers41................................................................................................................................................................
Einstellen Der Luftfeuchtigkeit42................................................................................................................................................................
Einstellen Der Kindersicherung42................................................................................................................................................................
Wasserstand43................................................................................................................................................................
Reinigen44................................................................................................................................................................
Reinigungszeitplan44................................................................................................................................................................
Reinigen Des Gehäuses44................................................................................................................................................................
Reinigen Des Luftqualitätssensors44................................................................................................................................................................
Reinigen Des Wassertanks Und Des Luftbefeuchterfilters45................................................................................................................................................................
Reinigen Sie Den Vorfilter, Und Entkalken Sie Den Luftbefeuchterfilter46................................................................................................................................................................
Auswechseln Der Filter48................................................................................................................................................................
Informationen Zur Verriegelungsfunktion Bezüglich Der Erhaltung Gesunder Luft48................................................................................................................................................................
Filter 2 Ersetzen48................................................................................................................................................................
Auswechseln Des Luftbefeuchterfilters49................................................................................................................................................................
Zurücksetzen Des Zählers Für Die Filterstandzeit51................................................................................................................................................................
Fehlerbehebung52................................................................................................................................................................
Garantie Und Kundendienst54................................................................................................................................................................
Bestellen Von Ersatz- Oder Zubehörteilen54................................................................................................................................................................
10 Hinweise55................................................................................................................................................................
Elektromagnetische Felder55................................................................................................................................................................
Sécurité57................................................................................................................................................................
Votre Purificateur Et Humidificateur D'air60................................................................................................................................................................
Guide De Démarrage61................................................................................................................................................................
Installation Des Filtres61................................................................................................................................................................
Préparation De L'humidification62................................................................................................................................................................
Utilisation De L'appareil64................................................................................................................................................................
Signification Du Voyant De Qualité De L'air64................................................................................................................................................................
Mise Sous Tension Et Hors Tension De L'appareil64................................................................................................................................................................
Modification Du Mode De Fonctionnement65................................................................................................................................................................
Modification De La Vitesse Du Ventilateur67................................................................................................................................................................
Réglage Du Programmateur68................................................................................................................................................................
Réglage Du Taux D'humidité69................................................................................................................................................................
Réglage Du Verrouillage Enfant69................................................................................................................................................................
Niveau D'eau70................................................................................................................................................................
Nettoyage71................................................................................................................................................................
Calendrier De Nettoyage71................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Corps De L'appareil71................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Capteur De Qualité De L'air71................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Réservoir D'eau Et Du Filtre D'humidification72................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Préfiltre Et Détartrage Du Filtre D'humidification73................................................................................................................................................................
Remplacement Des Filtres75................................................................................................................................................................
Fonctionnement Du Verrouillage De Protection De L'air Sain75................................................................................................................................................................
Remplacer Le Filtre 275................................................................................................................................................................
Remplacement Du Filtre D'humidification76................................................................................................................................................................
Réinitialisation Du Compteur De Durée De Vie Des Filtres77................................................................................................................................................................
Dépannage78................................................................................................................................................................
Garantie Et Service80................................................................................................................................................................
Commande De Pièces Ou D'accessoires80................................................................................................................................................................
10 Mentions Légales81................................................................................................................................................................
Champs électromagnétiques (cem)81................................................................................................................................................................
Recyclage81................................................................................................................................................................
Importante83................................................................................................................................................................
Icurezza83................................................................................................................................................................
Purificatore E Umidificatore D'aria86................................................................................................................................................................
Guida Introduttiva87................................................................................................................................................................
Stallazione Dei Filtri87................................................................................................................................................................
Preparazione Per L'umidificazione88................................................................................................................................................................
Utilizzo Dell'apparecchio90................................................................................................................................................................
Spie Della Qualità Dell'aria90................................................................................................................................................................
Ensione E Spegnimento90................................................................................................................................................................
Modifica Della Modalità Di Funzionamento91................................................................................................................................................................
Modifica Della Velocità Della Ventola93................................................................................................................................................................
Mpostazione Della Sveglia94................................................................................................................................................................
Postazione Del Livello Di Umidità95................................................................................................................................................................
Impostazione Del Blocco Bambini95................................................................................................................................................................
Ivello Dell'acqua96................................................................................................................................................................
Pulizia97................................................................................................................................................................
Programmazione Della Pulizia97................................................................................................................................................................
Ulire Il Corpo Dell'apparecchio97................................................................................................................................................................
Lizia Del Sensore Della Qualità97................................................................................................................................................................
Dell'aria97................................................................................................................................................................
Pulizia Del Serbatoio Dell'acqua E Del Filtro Di Umidificazione98................................................................................................................................................................
Pulizia Del Pre-filtro E Rimozione Del Calcare Dal Filtro Di Umidificazione99................................................................................................................................................................
Sostituzione Dei Filtri101................................................................................................................................................................
Blocco Di Protezione Di Aria Salutare101................................................................................................................................................................
Sostituzione Del Filtro 2101................................................................................................................................................................
Sostituzione Del Filtro Di Umidificazione102................................................................................................................................................................
Reimpostazione Del Contatore Della Durata Del Filtro103................................................................................................................................................................
Risoluzione Dei Problemi104................................................................................................................................................................
Garanzia E Assistenza106................................................................................................................................................................
Me Ordinare Parti O Accessori106................................................................................................................................................................
10 Note107................................................................................................................................................................
Mpi Elettromagnetici (emf)107................................................................................................................................................................
Ciclaggio107................................................................................................................................................................
Philips AC4080 User Manual

Philips AC4080 User Manual (96 pages)

Brand: Philips | Category: Air Cleaner | Size: 8.54 MB
Table of contents
更換過濾網2................................................................................................................................................................
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Combi Air Purifier And Humidifier6................................................................................................................................................................
3 Getting Started7................................................................................................................................................................
Install Filters7................................................................................................................................................................
Prepare For Humidification8................................................................................................................................................................
Using The Appliance10................................................................................................................................................................
Understand The Air Quality Light10................................................................................................................................................................
Switch On And Off The Appliance10................................................................................................................................................................
Change The Working Mode11................................................................................................................................................................
Change The Fan Speed12................................................................................................................................................................
Set The Timer13................................................................................................................................................................
Set The Humidity Level14................................................................................................................................................................
Set The Child Lock14................................................................................................................................................................
Water Level15................................................................................................................................................................
Cleaning16................................................................................................................................................................
Cleaning Schedule16................................................................................................................................................................
Clean The Body Of The Appliance16................................................................................................................................................................
Clean The Air Quality Sensor16................................................................................................................................................................
Clean The Water Tank And Humidification Filter17................................................................................................................................................................
Clean The Pre-filter And Descale The Humidification Filter18................................................................................................................................................................
Replacing The Filters20................................................................................................................................................................
Understand The Healthy Air Protect Lock20................................................................................................................................................................
Replace Filter 220................................................................................................................................................................
Replace The Humidification Filter21................................................................................................................................................................
Resetting The Filter Lifetime Counter22................................................................................................................................................................
Troubleshooting23................................................................................................................................................................
Guarantee And Service25................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories25................................................................................................................................................................
10 Notices26................................................................................................................................................................
Electromagnetic Fields (emf)26................................................................................................................................................................
Recycling26................................................................................................................................................................
Penting28................................................................................................................................................................
Pengaman28................................................................................................................................................................
Kombinasi Alat Pemurni Udara Dan Alat Pelembap Udara Anda30................................................................................................................................................................
Memulai31................................................................................................................................................................
Memasang Filter31................................................................................................................................................................
Menyiapkan Pelembapan32................................................................................................................................................................
Menggunakan Alat34................................................................................................................................................................
Pahami Lampu Kualitas Udara34................................................................................................................................................................
Menghidupkan Dan Mematikan Alat34................................................................................................................................................................
Mengubah Mode Kerja35................................................................................................................................................................
Mengubah Kecepatan Kipas36................................................................................................................................................................
Menyetel Timer37................................................................................................................................................................
Menyetel Tingkat Kelembapan38................................................................................................................................................................
Menyetel Kunci Anak38................................................................................................................................................................
Tinggi Air39................................................................................................................................................................
Membersihkan40................................................................................................................................................................
Jadwal Membersihkan40................................................................................................................................................................
Membersihkan Badan Alat40................................................................................................................................................................
Membersihkan Sensor Kualitas Udara40................................................................................................................................................................
Membersihkan Tangki Air Dan Filter Pelembap41................................................................................................................................................................
Membersihkan Pra-filter Dan Membersihkan Kerak Filter Pelembap42................................................................................................................................................................
6 Mengganti Filter44................................................................................................................................................................
Memahami Kunci Perlindungan Udara Sehat44................................................................................................................................................................
Mengganti Filter Pelembap45................................................................................................................................................................
Menyetel Ulang Penghitung Masa Pakai Filter46................................................................................................................................................................
Pemecahan Masalah47................................................................................................................................................................
9 Garansi Dan Servis49................................................................................................................................................................
Memesan Komponen Atau Aksesori49................................................................................................................................................................
10 Pemberitahuan50................................................................................................................................................................
Medan Elektromagnet (emf)50................................................................................................................................................................
Mendaur Ulang50................................................................................................................................................................
ข้ อ สำ า คั ญ52................................................................................................................................................................
ปลอดภั ย52................................................................................................................................................................
ความชื ้ น Combi ของคุ ณ54................................................................................................................................................................
การเริ ่ ม ต้ น ใช้ ง าน55................................................................................................................................................................
ติ ด ตั ้ ง แผ่ น กรอง55................................................................................................................................................................
เตรี ย มพร้ อ มสำ � หรั บ ก�รสร้ � งคว�มชื ้ น56................................................................................................................................................................
การใช้ ง าน58................................................................................................................................................................
รู ้ จ ั ก กั บ ไฟแสดงคุ ณ ภ�พอ�ก�ศ58................................................................................................................................................................
ก�รปิ ด และเปิ ด เครื ่ อ ง58................................................................................................................................................................
เปลี ่ ย นโหมดก�รทำ � ง�น59................................................................................................................................................................
เปลี ่ ย นคว�มเร็ ว พั ด ลม60................................................................................................................................................................
ตั ้ ง ค่ � ระดั บ คว�มชื ้ น61................................................................................................................................................................
ระดั บ น้ ำ62................................................................................................................................................................
การทำ า ความสะอาด63................................................................................................................................................................
กำ � หนดก�รทำ � คว�มสะอ�ด63................................................................................................................................................................
ทำ � คว�มสะอ�ดตั ว เครื ่ อ ง63................................................................................................................................................................
ทำ � คว�มสะอ�ดเซนเซอร์ ต รวจวั ด คุ ณ ภ�พ63................................................................................................................................................................
อ�ก�ศ63................................................................................................................................................................
ทำ � คว�มสะอ�ดแท้ ง ค์ น ้ ำ � และแผ่ น กรอง64................................................................................................................................................................
กำ � เนิ ด คว�มชื ้ น65................................................................................................................................................................
การเปลี ่ ย นแผ่ น กรอง67................................................................................................................................................................
ทำ � คว�มเข้ � ใจกั บ ล็ อ คปกป้ อ งอ�ก�ศด67................................................................................................................................................................
เปลี ่ ย นแผ่ น กรองกำ � เนิ ด คว�มชื ้ น68................................................................................................................................................................
การรี เ ซ็ ต ตั ว นั บ อายุ ใ ช้ ง านแผ่ น กรอง69................................................................................................................................................................
การแก้ ไ ขปั ญ หา70................................................................................................................................................................
การรั บ ประกั น และบริ ก าร72................................................................................................................................................................
สั ่ ง ซื ้ อ ชิ ้ น ส่ ว นหรื อ อุ ป กรณ์ เ สริ ม72................................................................................................................................................................
10 คำ า ประกาศ73................................................................................................................................................................
คลื ่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ � (emf)73................................................................................................................................................................
ก�รรี ไ ซเคิ ล73................................................................................................................................................................
重要事項75................................................................................................................................................................
空氣淨化加濕機77................................................................................................................................................................
使用入門78................................................................................................................................................................
安裝過濾網78................................................................................................................................................................
準備加濕79................................................................................................................................................................
使用本產品81................................................................................................................................................................
認識空氣質素燈81................................................................................................................................................................
開啟及關閉本產品81................................................................................................................................................................
變更工作模式81................................................................................................................................................................
變更風扇速度83................................................................................................................................................................
設定定時功能84................................................................................................................................................................
設定濕度級別84................................................................................................................................................................
設定兒童安全鎖84................................................................................................................................................................
清潔86................................................................................................................................................................
清潔時間表86................................................................................................................................................................
清潔本產品機身86................................................................................................................................................................
清潔空氣質量感測器86................................................................................................................................................................
清潔水箱和加濕過濾網87................................................................................................................................................................
清潔預過濾網並除去加濕過濾 網的水垢88................................................................................................................................................................
了解清新空氣保護鎖90................................................................................................................................................................
更換加濕過濾網91................................................................................................................................................................
重設過濾網壽命計數器92................................................................................................................................................................
疑難排解93................................................................................................................................................................
保養及服務95................................................................................................................................................................
訂購零件或配件95................................................................................................................................................................
注意95................................................................................................................................................................
電磁場( Emf95................................................................................................................................................................

Advertisement

philips AC4080 User Manual

philips AC4080 User Manual (28 pages)

combi air purifier and humidifier  
Brand: philips | Category: Dehumidifier | Size: 3.34 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Combi Air Purifier And Humidifier7................................................................................................................................................................
Get Started8................................................................................................................................................................
Install Filters8................................................................................................................................................................
Prepare For Humidification9................................................................................................................................................................
Use The Appliance11................................................................................................................................................................
Understand The Air Quality Light11................................................................................................................................................................
Switch On And Off The Appliance11................................................................................................................................................................
Change The Working Mode12................................................................................................................................................................
Change The Fan Speed14................................................................................................................................................................
Set The Timer15................................................................................................................................................................
Set The Humidity Level15................................................................................................................................................................
Set The Child Lock16................................................................................................................................................................
Water Level16................................................................................................................................................................
Cleaning17................................................................................................................................................................
Cleaning Schedule17................................................................................................................................................................
Clean The Body Of The Appliance17................................................................................................................................................................
Clean The Air Quality Sensor17................................................................................................................................................................
Clean The Water Tank And Humidification Filter18................................................................................................................................................................
Clean The Pre-filter And Descale The Humidification Filter19................................................................................................................................................................
Replace The Filters21................................................................................................................................................................
Understand The Healthy Air Protect Lock21................................................................................................................................................................
Replace Filter21................................................................................................................................................................
Replace The Humidification Filter22................................................................................................................................................................
Reset The filter Lifetime Counter23................................................................................................................................................................
Troubleshooting24................................................................................................................................................................
Guarantee And Service26................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories26................................................................................................................................................................
10 Notices27................................................................................................................................................................
Electromagnetic Fields (emf)27................................................................................................................................................................
Recycling27................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement