Download  Print this page

Advertisement

Přístroj vždy zvedejte
nebo s ním pohybujte
pomocí rukojeti na zadní
straně.
Aby se zabránilo úrazu
nebo závadě přístroje,
nevkládejte do výstupu či
vstupu vzduchu prsty ani
předměty.
Nepoužívejte tento
přístroj, pokud jste použili
repelent proti hmyzu
kouřového typu pro vnitřní
prostory nebo na místech
se zbytky oleje, hořící
vonnou tyčinkou nebo
chemickými výpary.
Nepoužívejte přístroj
v blízkosti plynových
zařízení, topných zařízení
nebo krbů.
Po použití a před čištěním,
prováděním údržby nebo
výměnou ltrů přístroj
vždy odpojte od zdroje
napájení.
Nepoužívejte zařízení
v místnosti s velkými
změnami teploty, protože
by tím mohlo dojít
ke kondenzaci uvnitř
přístroje.
20 CS
Aby nedocházelo k rušení,
umístěte přístroj nejméně
2 metry od elektrických
zařízení využívajících
vzdušných rádiových vln,
např. televizorů, rádií a
rádiem řízených hodin.
Přístroj je určen pouze
pro domácí použití za
běžných provozních
podmínek.
Nepoužívejte přístroj ve
vlhkém prostředí nebo
v prostředí s vysokými
okolními teplotami,
například v koupelně, na
záchodě nebo v kuchyni.
Přístroj neodstraňuje oxid
uhelnatý (CO) ani radon
(Rn). Není možné jej
použít jako bezpečnostní
zařízení v případě
nehod se spalovacími
procesy a nebezpečnými
chemikáliemi.
Pokud potřebujete přístroj
přemístit, nejprve ho
odpojte od napájení.
Nepohybujte přístrojem
tažením za napájecí kabel.
Po výměně ltrů si vždy
umyjte ruce.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: