Download  Print this page

Utilizarea Func Iei De Aprindere/stingere A Luminilor; Cură Area; Program De Cură Are - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Note
• Dacă ai setat o dată temporizatorul,
următoarea dată când vei îl folosi,
temporizatorul va porni de la ora
setată anterior.
Utilizarea func iei de
aprindere/stingere a
luminilor
Note
• Func ia de reglare a intensită ii luminii
este disponibilă numai pentru AC2887.
Cu butonul de reglare a intensită ii
luminii, dacă este necesar, po i
aprinde sau stinge lumina pentru
calitatea aerului, ecranul de a şare şi
indicatoarele de operare.
1
Atinge o dată butonul de reglarea
intensită ii luminii
luminii indicatorul luminos pentru
calitatea aerului va
2
Atinge din nou butonul de reglare
a intensită ii luminii
indicatorul luminos pentru calitatea
aerului se va stinge. Ecranul de
a şare şi indicatoarele de operare
vor continua să rămână aprinse,
însă lumina acestora va
ecranul va a şa „ ".
3
Atinge a treia oară butonul de
reglare a intensită ii luminii
luminile se vor aprinde din nou.
; intensitatea
redusă.
; lumina
redusă, iar
; toate
5 Cură area
Note
• Înainte de cură are, opreşte
întotdeauna puri catorul de aer şi
deconectează-l de la priza de curent.
• Nu introduce i aparatul în apă sau în
alte lichide.
• Nu folosi niciodată agen i de cură are
abrazivi, agresivi sau in amabili,
precum înălbitori sau alcool, pentru
a cură a oricare dintre componentele
aparatului.
• Doar pre ltrul poate
puri care a aerului nu este lavabil şi nu
se poate cură a prin aspirare.
Program de cură are
Frecven ă
La nevoie
Când se a şează
F0 pe ecran
La ecare două
luni
spălat. Filtrul de
Metodă de
cură are
Cură ă suprafa a
aparatului cu o
lavetă moale şi
uscată
Cură ă pre ltrul
Cură ă senzorii de
calitate a aerului
RO
75

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: