Download  Print this page

Odstraňování Problémů - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

7
Odstraňování problémů
V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat.
Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko
péče o zákazníky ve své zemi.
Problém
I když je přístroj
zapojen do
elektrické sítě,
nefunguje.
Přístroj nefunguje,
přestože je
zapnutý.
Přistroj se sám od
sebe vypne.
Proud vzduchu,
který vychází
z výstupu vzduchu,
je výrazně slabší
než dříve.
Kvalita vzduchu
se nezlepšila,
přestože přístroj už
je v provozu delší
dobu.
Barva kontrolky
snímače kvality
vzduchu je stále
stejná.
CS
28
Možná řešení
Na displeji se zobrazuje kód výměny ltru, ale vy jste
příslušný ltr dosud nevyměnili. Pokud budete nadále
používat prošlý ltr, přístroj se zablokuje. V takovém
případě vyměňte ltr a resetujte počítadlo životnosti ltru.
Kód výměny ltru trvale svítí, ale nevyměnili jste příslušný
ltr, takže je přístroj nyní zablokován. V takovém případě
vyměňte ltr a resetujte počítadlo životnosti ltru.
Jakmile je přívod energie obnoven, přístroj se automaticky
restartuje a přejde do předchozího režimu.
Před ltr je špinavý. Vyčistěte před ltr (viz kapitola
„Čištění").
Jeden z ltrů nebyl vložen do čističky. Zkontrolujte, že
jsou do čističky správně umístěny všechny ltry, a to
v následujícím pořadí (od nejvnitřnějšího ltru): 1)Filtr
NanoProtect Series 3, 2) před ltr.
Snímač kvality vzduchu je vlhký. V místnosti je vysoká
vlhkost, která způsobuje kondenzaci. Ujistěte se, že je
snímač kvality vzduchu čistý a suchý (viz kapitola „Čištění").
Snímač kvality vzduchu je znečištěný. Vyčistěte snímač
kvality vzduchu (viz kapitola „Čištění").

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: