Download  Print this page

Czyszczenie Ltra Wstępnego (rys. V) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

4
Wyczyść czujnik jakości powietrza
oraz wlot i wylot kurzu lekko
nawilżonym bawełnianym wacikiem
(rys. t).
5
Wytrzyj suchym, bawełnianym
wacikiem.
6
Załóż pokrywę czujnika jakości
powietrza (rys. u).
Czyszczenie ltra
wstępnego (rys. v)
Stan wskaźnika
ostrzegawczego
ltra
Na wyświetlaczu
pojawia się kod F0
1
Wyłącz oczyszczacz powietrza
i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
2
Pociągnij dolną część panelu
przedniego, aby zdjąć go
z urządzenia (rys. d).
3
Dociśnij dwa zaciski i pociągnij ltr
wstępny do siebie (rys. e).
4
Umyj ltr wstępny pod bieżącą
wodą. Jeśli ltr wstępny jest bardzo
brudny, wyczyść go przy użyciu
miękkiej szczotki (rys. w).
5
Pozostaw ltr wstępny do
wyschnięcia.
Uwaga
• Aby uzyskać optymalną żywotność
ltra wstępnego, po zakończeniu
czyszczenia pozostaw ltr do
całkowitego wyschnięcia.
• Po pracy z ltrem umyj ręce.
60 PL
Wykonaj
następujące
czynności
Wyczyść ltr
wstępny
6
Włóż ltr wstępny z powrotem do
urządzenia (rys. g).
Uwaga
• Strona z dwoma zaciskami powinna
być zwrócona w Twoim kierunku, a
wszystkie haczyki ltra wstępnego
powinny być odpowiednio
przyczepione do oczyszczacza.
7
Aby umieścić panel przedni z
powrotem na miejscu, przymocuj
go najpierw do górnej części
urządzenia (1). Następnie delikatnie
dociśnij panel do obudowy
urządzenia (2) (rys. h).
8
Dotknij przycisku resetowania
i przytrzymaj go przez 3 sekundy,
aby wyzerować czas czyszczenia
ltra wstępnego (rys. x).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: