Download  Print this page

Vynucené Resetování Ltrů; Změna Typu Ltru - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

1
Na základě kódu ltru zobrazeného
na displeji vyjměte ltr čištění
vzduchu, jehož životnost skončila,
a jemně vložte prošlý ltr do koše
na odpadky. (obr. z).
Note
• Nedotýkejte se skládaného povrchu
ltru ani k ltrům nečichejte – obsahují
zachycené škodliviny ze vzduchu.
2
Odstraňte veškerý obalový materiál
z nových ltrů (obr. c).
3
Nový ltr vložte do přístroje (obr. f).
4
Stisknutím a podržením tlačítka
resetování
po 3 sekundy
resetujte počítadlo životnosti ltru
(obr. {).
Note
• Po výměně ltru si umyjte ruce.
Vynucené resetování ltrů
1
Současným stisknutím a podržením
tlačítek
a
vstupte do režimu vynuceného
resetování ltrů (obr. |).
" Na displeji se zobrazí kód (A3)
ltru NanoProtect Series 3.
2
Stisknutím a podržením tlačítka
po 3 sekundy dojde k vynucenému
resetování životnosti ltru
NanoProtect Series 3 (obr. {).
3
Po resetování životnosti ltru
NanoProtect Series 3 se na displeji
zobrazí kód (C7) ltru NanoProtect
AC (obr. }).
po 3 sekundy
4
Stisknutím a podržením tlačítka
po 3 sekundy dojde k vynucenému
resetování životnosti ltru
NanoProtect AC a následnému
ukončení režimu vynuceného
resetování ltrů (obr. ~).
Změna typu ltru
1
Současným stisknutím a podržením
tlačítek
a
do režimu změny typu ltru (obr. |).
" Na displeji se zobrazí kód (A3)
ltru NanoProtect Series 3.
2
Stisknutím tlačítka
nového ltru, který budete používat
(obr. ).
3
Stisknutím a podržením tlačítka
po 3 sekundy potvrďte kód ltru pro
nový ltr (obr. €).
Note
• Po vybrání kódu ltru pro nový ltr
pomocí tlačítka
žádné jiné tlačítko během 10 sekund,
přístroj automaticky potvrdí kód ltru
pro nový ltr.
4
Po změně typu prvního ltru se
na displeji zobrazí kód (C7) ltru
NanoProtect AC (obr. }).
5
Stisknutím tlačítka
kód ltru pro druhý ltr (obr. ).
6
Stisknutím a podržením tlačítka
po 3 sekundy dojde k potvrzení
kódu ltru pro druhý ltr
a následnému ukončení režimu
změny typu ltru (obr. ‚).
Note
• Po vybrání kódu ltru pro nový ltr
pomocí tlačítka
žádné jiné tlačítko během 10 sekund,
přístroj automaticky potvrdí kód ltru
pro nový ltr.
po 3 sekundy vstupte
vyberte kód
, pokud jste nestiskli
vyberte nový
, pokud jste nestiskli
CS
27

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: