Eu-Overensstemmelseserklæring - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
EU overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
GPC1820L20
Black & Decker erklærer, at disse produkter, beskrevet under
"tekniske data", overholder følgende:
2006/42/EF, EN 60745-1
Disse produkter er også i overensstemmelse med direktiv
2014/30/EU & 2011/65/EU.
Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse, eller se
bagsiden af vejledningen.
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske
data og fremsætter denne erklæring på vegne af Black &
Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede Black & Decker
serviceværksteder, som giver forslag til omkostninger og
reparerer vore produkter.
internettet på vor hjemmeside www.blackanddecker.dk samt
www.2helpU.com.
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er frit for
materielle skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til
kunden. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovsikrede
rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien gælder inden
for medlemsstaterne af den Europæiske Union og i det
Europæiske Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grund af
materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde
for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst mulig ulempe for
kunden. Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket
i forbindelse med:
For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen
indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted.
Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse,
der er opgivet i denne vejledning, for at få oplysninger
R. Laverick
om det nærmeste autoriserede værksted. En liste over
Engineering Manager
alle autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår er tilgængelig på internettet på adressen:
Berkshire, SL1 3YD
www.2helpU.com.
Storbritannien
Gå venligst ind på vores website www.blackanddecker.dk for
09/12/2014
at registrere dit nye produkt og for at blive holdt ajour om nye
om mærket Black & Decker og vores produktsortiment på
adressen www.blackanddecker.dk.
normal slitage
uheldige følger efter unormal anvendelse af værktøjet
overbelastning, hærværk eller overdrevent intensiv brug
af værktøjet eller ulykkeshændelse
reparationer udført af nogen anden end et autoriseret
Black & Decker-værksted.
DANSK
93

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents