Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Houd het elektrische gereedschap vast bij de geïsoleerde
greepoppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij
het zagende inzetstuk in aanraking kan komen met
onzichtbare draden of het eigen snoer. Wanneer het
zagende inzetstuk in aanraking komt met een draad
onder spanning, komen de onbedekte metalen delen van
het elektrische gereedschap onder spanning te staan en
kunt u een elektrische schok krijgen.
Draag nauwsluitende en beschermende kleding,
en tevens een veiligheidshelm met beschermglas
of een beschermbril, anti-slip veiligheidsschoeisel,
beschermbroek en stevige lederen handschoenen.
Zorg dat u buiten de baan blijft van vallende takken.
De veilige afstand tussen een tak die wordt afgesnoeid en
omstanders, gebouwen en andere objecten is ten minste
2 1/2 keer de lengte van de tak. Een omstander, gebouw
of object binnen deze afstand loopt het risico door de
vallende tak te worden geraakt.
Plan van tevoren een veilige uitweg, uit de buurt van
vallende bomen of takken. Zorg dat de vluchtweg vrij is
van obstakels die u zouden kunnen hinderen. Bedenk dat
nat gras en vers gezaagde boomschors glad zijn.
Zorg dat er iemand in de buurt (maar op veilige afstand)
is voor het geval er zich een ongeluk voordoet.
Gebruik het gereedschap niet als u in een boom, op een
ladder of op een ander onstabiel oppervlak staat.
Zorg er altijd voor dat u stevig staat en in evenwicht blijft.
Houd het gereedschap stevig met beide handen vast als
de motor draait.
Zorg dat het uiteinde van het zwaard nergens mee in
aanraking komt als de zaagketting draait.
Zaag uitsluitend met de ketting draaiend op volle
snelheid.
Steek de zaag niet in een vorige zaagsnede. Maak altijd
een nieuwe zaagsnede.
Wees bedacht op bewegende takken of andere krachten
die de zaagsnede kunnen dichtknijpen of met de ketting
in aanraking kunnen komen.
Zaag geen takken af waarvan de diameter groter is dan
de zaaglengte van de kettingzaag.
Verwijder de accu altijd van de machine en plaats de
kettingbeschermer over de ketting wanneer het apparaat
wordt opgeborgen of vervoerd.
Zorg dat de ketting geslepen en op de juiste spanning
blijft. Controleer regelmatig de kettingspanning.
Schakel het apparaat uit, laat de ketting tot stilstand
komen en verwijder de accu uit het apparaat voordat u
het apparaat gaat instellen, reinigen of onderhouden.
Gebruik uitsluitend de juiste, voor het apparaat bestemde
reserveonderdelen en accessoires.
Houd de takkenzaag bij de handgreep vast terwijl het
snijblad stilstaat. U mag de zaag pas vervoeren of
opbergen nadat u de omslag voor het snijapparaat
(Vertaling van de originele instructies)
hebt geplaatst en de losse onderdelen hebt verwijderd.
Wanneer de takkenzaag op de juiste manier wordt
behandeld, verkleint u de kans op persoonlijk letsel en
letsel van anderen.
Veiligheid van anderen
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk minder
valide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit
apparaat hebben, tenzij deze onder toezicht staan of
instructies krijgen voor het gebruik van het apparaat van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet
met het apparaat gaan spelen.
Trilling
De aangegeven waarden voor trillingsemissie in de technische
gegevens en de conformiteitsverklaring zijn gemeten conform
een standaardtestmethode die door EN 60745 wordt geboden.
Hiermee kan het ene gereedschap met het andere worden
vergeleken. De aangegeven waarde voor trillingsemissie
kan ook worden gebruikt bij een voorlopige bepaling van
blootstelling.
Waarschuwing! De waarde voor trillingsemissie tijdens het
werkelijke gebruik van het gereedschap kan verschillen van
de aangegeven waarde afhankelijk van de manieren waarop
het gereedschap wordt gebruikt. Het trillingsniveau kan hoger
worden dan het aangegeven niveau.
Waarschuwing! Wanneer de blootstelling aan trillingen
wordt vastgesteld teneinde veiligheidsmaatregelen te
bepalen die worden vereist door 2002/44/EC ter bescherming
van personen die tijdens hun werk regelmatig elektrische
gereedschappen gebruiken, moet bij een schatting van
de blootstelling aan trillingen rekening worden gehouden
met de werkelijke omstandigheden van het gebruik en de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. Daarbij
moet ook rekening worden gehouden met alle stappen in de
gebruikscyclus, zoals het moment waarop het gereedschap
wordt uitgeschakeld en wanneer het gereedschap stationair
loopt alsook de aanlooptijd.
Snoeien
Controleer voordat u gaat snoeien of er geen wetten of
voorschriften zijn die het vellen van de boom verbieden.
Wees u bewust van de waarschijnlijke valrichting van
takken. Houd rekening met alle factoren die de valrichting
kunnen beïnvloeden, zoals:
- de lengte en het gewicht van de te zagen tak
- de beoogde valrichting
- een verdikking of rotte plek
- de aanwezigheid van andere bomen of obstakels
NEDERLANDS
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents