Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 100

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Ketjun voitelu
Teräketju on voideltava ennen jokaista käyttökertaa ja
puhdistuksen jälkeen käyttämällä oikeaa öljyä (tuotenro
A6027).
Voitele koko teräketju (7) tasaisesti käyttämällä
voitelulaitetta (9).
Säilytys
Kun työkalua ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, jätä akku
kytketyksi laturiin.
Muutoin toimi seuraavasti:
Lataa akku täyteen.
Poista akku työkalusta.
Säilytä työkalua ja akkua turvallisessa ja kuivassa
paikassa.
Säilytyspaikan lämpötilan täytyy aina olla vähintään
+10°C ja enintään +40°C. Aseta akku tasaiselle alustalle.
Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät työkalua
pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen.
Ympäristönsuojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Kun Black & Decker -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai ei
kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää
ja käyttää uudelleen. Kierrätysmateriaalien käyttö
auttaa vähentämään ympäristön saastumista ja
uusien raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että
kodin sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien
jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden
tuotteen oston yhteydessä.
Kun laitteesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä
tavallisten roskien mukana, vaan vie se paikkakuntasi
kierrätyskeskukseen tai jätä se valtuutettuun Black & Deckerin
huoltoliikkeeseen.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn. Valtuutettujen Black & Decker
-huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme
ja takuuehdoista on Internetissä osoitteessa:
www.2helpU.com.
100
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Paristot
Hävitä loppuun kuluneet paristot
ympäristöystävällisesti.
Käsittele akkua niin, että navat eivät joudu oikosulkuun.
Älä yritä polttaa paristoa, sillä se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai räjähtää.
Käytä paristo täysin loppuun ja irrota se sitten työkalusta.
Akut ovat kierrätyskelpoisia. Pakkaa akut niin, että
navat eivät aiheuta oikosulkua. Voit viedä akut mihin
tahansa valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Ketjun nopeus (kuormittamat-
tomana)
Paino
Suurin sahauspituus
Akku
Jännite
Teho
Akun tyyppi
Laturi
Syöttöjännite
Lähtöjännite
Latausvirta
Äänenpainetaso mitattu EN ISO 11680-1:n mukaisesti:
L
(äänenpaine) 78 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
pA
Ääniteho mitattu EN ISO 3744:n mukaisesti:
L
(ääniteho) 98 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
WA
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma), määritetty EN 60745
-standardin mukaan Juuri kaadetun pehmeän puun katkai-
seminen (ah,w) = 2,5 m/s²,
epävarmuus (K) = 1,5 m/s²
GPC1820L
H1
Vdc 18
min-
114
1
kg 3.5
mm 17
BL 18
Vdc 18
Ah 2.0
Li-Ion
905902** TYPE 1
Vac 100-240
Vdc 8-20
mA 400

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents