Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 85

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Garanti
Black & Decker er trygg på kvaliteten til sine produkter og
tilbyr en enestående garanti. Denne garantierklæringen
komme i tillegg til dine lovbestemte rettigheter, og er ikke
i konflikt med disse. Garantien er gyldig i EU- og EFTA-
medlemsstatene.
Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grunn av
material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold til
spesifikasjonene, innen 24 måneder fra kjøpet, påtar Black
& Decker seg å skifte ut defekte deler, reparere produkter
som har vært utsatt for alminnelig slitasje, eller bytte ut slike
produkter med minst mulig vanskelighet for kunden, med
mindre:
produktet har vært brukt i yrkes-/næringsvirksomhet eller
til utleie.
produktet har vært utsatt for feilaktig bruk eller mislighold.
produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander eller
stoffer eller ved et uhell.
reparasjoner er forsøkt utført av andre enn autoriserte
serviceverksteder eller Black & Deckers serviceteknikere.
For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvittering
leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted,
kontakt ditt lokale Black & Decker-kontor på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over autoriserte
serviceverksteder og opplysninger om ettersalgsservice og
kontakter er også tilgjengelig på Internett: www.2helpU.com.
Besøk vårt webområde www.blackanddecker.no for å
registrere ditt nye Black & Decker-produkt og for å holde deg
oppdatert om nye produkter og spesialtilbud. Du finner mer
informasjon om Black & Decker og produktutvalget vårt på
www.blackanddecker.no.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
NORSK
85

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents