Eu-Overensstemmelseserklæring - Black & Decker GL652 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL652:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Separat indsamling af brugte produkter og emballage
gør det muligt at genbruge materialer. Genbrugte
materialer forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af
elektriske husholdningsprodukter på kommunale lossepladser
eller hos den forhandler, som du købte produktet af.
Black & Decker har en facilitet til indsamling og genbrug af
Black & Decker-produkter, når deres levetid er slut.
Få fordelen ved denne service ved at returnere produktet til en
autoriseret tekniker, der samler værktøj sammen på vores vegne.
Du kan få oplyst den nærmeste autoriserede tekniker ved at
kontakte det lokale Black & Decker-kontor på den adresse,
der er angivet i denne brugsanvisning. Alternativt findes der
en liste over autoriserede Black & Decker-teknikere og
oplysninger om vores eftersalgsservice og kontaktpersoner på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Tekniske data
GL652
Type 2-3
Spænding
V
230
AC
Motoreffekt
W 450
Ubelastet hastighed min
10.000/12.000 10.000/12.000
-1
Vægt
kg 2,7
GL655
Type 2-3
Spænding
V
230
AC
Motoreffekt
W 480
Ubelastet hastighed min
10.000/12.000 9.500/11.500
-1
Vægt
kg 3,2
Hånd/arm-vektet vibrasjonsverdi i henhold til EN 786:
= 5.0 m/s
, usikkerhed (K) = 1.5 m/s
2
64
GL653
Type 2-3
230
460
2,7
GL656
Type 2-3
230
500
3,2
2
EU overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV FOR UDENDØRSSTØJ
GL652, GL653, GL655, GL656
Black & Decker erklærer, at disse produkter, beskrevet under
"tekniske data", overholder følgende:
98/37/EC (indtil Dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(fra Dec. 29, 2009), EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EF, Plæneklipper, L ≤ 50 cm, Annex VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Nederlandene
Notified Body ID No.: 0344
Niveau for akustisk kraft i overensstemmelse med 2000/14/EF
(Artikel 12, Anneks III, (6) L ≤ 50 cm):
L
(målt akustisk kraft) 95 dB(A)
WA
usikkerhed (K) = 3 dB(A)
L
(garanteret akustisk kraft) 96 dB(A)
WA
usikkerhed (K) = 3 dB(A)
Disse produkter er også i overensstemmelse med direktiv
2004/108/EF. For mere information, kontakt venligst
Black & Decker på følgende adresse eller på adressen
bagerst i brugsanvisningen.
_
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil
og laver denne deklaration på vegne af Black & Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
%
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
1-01-2010

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl653Gl655Gl656

Table of Contents