Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Snoeien (fig. F)
Zorg dat het gereedschap op volle snelheid draait voordat
u een zaagsnede gaat maken.
Houd het gereedschap stevig op zijn plaats om
terugslaan of zijwaarts bewegen van het gereedschap te
voorkomen.
Oefen een lichte druk uit om het gereedschap te sturen.
Wanneer u zware takken gaat zagen, kan een onvolledige
zaagsnede versplintering en beschadiging van de boom
tot gevolg hebben. Ga daarom als volgt te werk:
- Maak de eerste zaagsnede 15 cm vanaf de boomstam
aan de onderzijde van de tak. Gebruik de bovenzijde
van het zwaard (7) voor deze snede.
- Zaag de tak eenderde door. Zaag vervolgens vanaf de
bovenzijde.
Reiniging, onderhoud en opbergen
Uw Black & Decker-gereedschap/apparaat (met netsnoer/
snoerloos) is ontworpen om gedurende langere tijd te
functioneren met een minimum aan onderhoud.
U kunt het gereedschap naar volle tevredenheid blijven
gebruiken als u voor correct onderhoud zorgt en het
gereedschap regelmatig schoonmaakt.
Waarschuwing! Doe altijd het volgende voordat u
onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan het
gereedschap (met snoer/snoerloos) uitvoert.
Schakel het gereedschap/apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact.
Als het gereedschap/apparaat een afzonderlijke accu
heeft, schakelt u het gereedschap/apparaat uit en haalt u
de accu eruit.
Als de accu is ingebouwd, laat u deze volledig ontladen.
Schakel dan het apparaat uit.
Neem de lader uit het stopcontact voordat u deze
schoonmaakt. Naast regelmatige reiniging vereist de
lader geen onderhoud.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het
gereedschap/apparaat/lader met een zachte borstel of droge
doek.
Reinig de behuizing van de motor regelmatig met een
vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.
Open regelmatig de spanknop en tik erop om eventueel stof
uit het binnenste te verwijderen (indien van toepassing).
Na gebruik en voordat het gereedschap wordt
opgeborgen
Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een
schone, droge kwast.
Reinig het gereedschap uitsluitend met een milde
reinigingsoplossing en een vochtige doek. Voorkom dat
vloeistof het gereedschap binnendringt en dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in vloeistof onder.
(Vertaling van de originele instructies)
Verwijder afval met een harde borstel.
Smeer de ketting met olie.
De zaagketting plaatsen en verwijderen (fig. G en H)
Waarschuwing! Draag altijd veiligheidshandschoenen bij
het verwijderen of monteren van de zaagketting. De ketting is
scherp en kan u ook verwonden als deze niet draait.
Leg het gereedschap op een stevige en stabiele
ondergrond.
Draai de schroeven (16) los met de bijgeleverde
inbussleutel. Verwijder de schroeven.
Verwijder de tandwielkap (5) en de zwaardklem (17).
Draai de schroef (18) naar links zodat het zwaard (6)
terugwijkt en de spanning op de ketting (7) afneemt.
Verwijder de oude zaagketting van het tandwiel (19) en
het zwaard (6).
Plaats de nieuwe zaagketting in de groef van het zwaard
en om het tandwiel. Zorg ervoor dat de tanden in de juiste
richting wijzen door de pijl op de ketting tegenover de pijl
op de behuizing te plaatsen.
De gleuf (20) in het kettingzwaard moet over de
locatiebouten (21) vallen en het gat (22) moet zich onder
de gleuf over de stelbout (23) bevinden.
Plaats de tandwielkap (5) en de zwaardklem (17) terug,
evenals de schroeven (16).
Draai de schroeven (16) vast met de bijgeleverde
inbussleutel.
U kunt de kettingspanning op de hierna beschreven wijze
afstellen.
Teneinde een voortdurend veilige werking te waarborgen,
dienen de ketting en het zwaard uitsluitend door originele
onderdelen van Black & Decker te worden vervangen. Het
betreft onderdeelnummer A6158 voor een vervangende
ketting en onderdeelnummer 623381-00 voor een vervangend
zwaard.
De kettingspanning controleren en afstellen (fig. G)
Controleer de kettingspanning. De spanning is juist
wanneer de zaagketting (7) terugschiet als deze 3 mm
van het zwaard wordt weggetrokken, waarbij met de
middelvinger en de duim lichte druk wordt uitgeoefend.
De zaagketting mag aan de onderzijde van het
kettingzwaard (6) en de ketting (7) niet 'doorzakken'.
Stel de spanning als volgt af:
Draai de schroeven (16) los.
Draai de schroef (18) naar links.
Waarschuwing! Stel de ketting niet te strak af. Dit leidt tot
overmatige slijtage en beperkt de levensduur van het zwaard
en de ketting.
Zodra de kettingspanning juist is afgesteld, kunnen de
schroeven (18) worden aangedraaid.
NEDERLANDS
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents